การสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา 2567
  - ประกาศรับสมัครบุคคลพลเรือนเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา

2567

:: คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด
  - ระเบียบการทั่วไปและวิธีการสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพเรือ ประจำปีการศึกษา

2567

:: คลิ๊กที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด