กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่6 โรงเรียนนายเรือ
  มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนนายเรือ และพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนนายเรือ