โรงพยาบาล โรงเรียนนายเรือ

    โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ ตั้งอยู่เลขที่ 204 ถ.สุขุมวิท ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาฝั่งทิศตะวันออกในอาณาบริเวณด้านทิศเหนือของ โรงเรียนนายเรือ ห่างจากอำเภอเมืองสมุทรปราการ ประมาณ ๒ กม. เริ่มครั้งแรกสร้างเมื่อ 15 มี.ค. 2497 และรับไว้ใช้ราชการเมื่อ 15 ธ.ค. 2498 เป็น รพ.ขนาด 30 เตียง ใช้ราชการมาจนถึง พ.ศ. 2544 อาคาร รพ.รร.นร. หลังเดิมมีสภาพทรุดโทรมมาก ทร.ได้ให้งบประมาณในการก่อสร้างอาคาร รพ. หลังใหม่ขึ้นโดยย้ายมาตั้งที่หน้าอาคารพักนายทหารโสด ( B.O.Q. ) ซึ่งงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร รพ. หลังใหม่นี้ได้รับมาเป็นเงินจำนวน 23.492,300บาท และดำเนินการก่อสร้างเมื่อวันที่ 23 พ.ค. 2544 แล้วเสร็จในวันที่ 23 พ.ค. 2545 รวมระยะเวลาในการก่อสร้าง 1 ปี และทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 19 ส.ค. 2545 โดยมี พล.ร.อ.ประเสริฐ บุญทรง ผบ.ทร. ในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี รพ.รร.นร. จึงเริ่มมาปฏิบัติงานที่อาคารหลังใหม่ตั้งแต่วันนั้นจนถึงปัจจุบัน
รพ.รร.นร. มีสายการบังคับบัญชาขึ้นตรงต่อ รร.นร. สายงานด้านเทคนิค และการบรรจุกำลังพลอยู่ในความควบคุมของ กรมแพทย์ทหารเรือ
     
  ::

วิสัยทัศน์ ::

    เป็นหน่วยแพทย์ทหาร ที่สนับสนุนการผลิตนักเรียนนายเรือ ให้มีสุขภาพและสมรรถภาพ เหมาะสมกับการเป็นนายทหารสัญญาบัตรมืออาชีพ
     
  ::

พันธกิจ

::
    1.ให้บริการทางการแพทย์แก่ นักเรียนนายเรือ เพื่อให้พร้อมในการเป็นนายทหารสัญญาบัตรที่มีสุขภาพและสมรรถภาพเหมาะสม
2.ให้บริการด้านสุขภาพแก่ กำลังพลกองทัพเรือและครอบครัว ประชาชนทั่วไป
3.ให้บริการด้านสุขาภิบาลและเวชกรรมป้องกันในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
4.สนับสนุนภารกิจของโรงเรียนนายเรือและกรมแพทย์ทหารเรือ
     
  ::

ค่านิยม

::
    สุขภาพดี สามัคคีกันทำงาน บริการประทับใจ เอาใจใส่สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาหน่วย
     
  ::

ตารางตรวจห้องตรวจโรค

::
   
วันที่ตรวจ 08.00-12.00 13.00-16.00
จันทร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
อังคาร คลินิกเบาหวาน-ความดัน,ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
พุธ คลินิกเด็ก(หยอดวัคซีน),ตรวจโรคทั่วไป ชม.ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์
พฤหัส คลินิกเบาหวาน-ความดัน,ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
ศุกร์ ตรวจโรคทั่วไป ตรวจโรคทั่วไป
     
  ::

ตารางตรวจทันตกรรม

::
   
วันที่ตรวจ 08.30-11.00 13.00-16.00
จันทร์ ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ
อังคาร ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ
พุธ ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * ชม.ออกกำลังกาย ประจำสัปดาห์
พฤหัส ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ
ศุกร์ ตรวจรักษา ฟันทั่วไป * นัดตรวจพิเศษ
     
  ::

หมายเลขโทรศัพท์

::
    ในเวลาราชการ 0-2475-7430 นอกเวลาราชการ 0-2475-7433-4