รายพระนามและนามผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (ยศและบรรดาศักดิ์เมื่อเข้ารับตำแหน่ง)