• ประชุมใหญ่วิสามัญสามสมอสมาคม

  พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ/นายกสามสมอสมาคม เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญสามสมอสมาคม ผ่านระบบโปรแกรมออนไลน์ ไปยังหน่วยของกองทัพเรือในพื้นที่ต่างๆ จำนวน 19 หน่วย เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2565 ระหว่างเวลา 0930-1130 ณ ห้องประชุมกองบัญชาการกองทัพเรือ 3 อาคาร 5 พื้นที่พระราชวังเดิม More »

 • แข่งขันกีฬาประเพณี

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ พลโท ปิยพงศ์ กลิ่นพันธุ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า พลอากาศโท ณรงค์ศักดิ์ พิชิตชโลธร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และพลตำรวจโท ธัชชัย ปิตะนีละบุตร ผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารตำรวจครั้งที่ 58 ประจำปี 2565 More »

 • เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ และกำลังพลจิตอาสาโรงเรียนนายเรือ ร่วมกับคุณ วรรณชนก รอดหยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนพร้านีลวัชระ และผู้บริหารพร้อมด้วยครูและนักเรียนโรงเรียนพร้านีลวัชระ ร่วมปลูกต้นราชพฤกษ์ และร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” More » • ถวายพระพรชัยมงคล

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ และกำลังพลโรงเรียนนายเรือ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 ณ หอประชุมภูติอนันต์ กองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 1 มิ.ย.65 More »

 • กิจกรรมจิตอาสา

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ นำคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่โรงเรียนนายเรือ และกำลังพลจิตอาสาโรงเรียนนายเรือ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ในการบริจาคโลหิต และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจกับกำลังพลจิตอาสาฯ ณ สโมสรสัญญาบัตรโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 31 พ.ค.65 More »

 • การแข่งขันกีฬาประเพณี

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานการประชุมเตรียมการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหารครั้งที่ 58 ประจำปี 2565 ซึ่งโรงเรียนนายเรือจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันในครั้งนี้ โดยมีผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช และผู้แทนผู้บัญชาการโรงเรียนนายร้อยตำรวจ พร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ More » • ฟังพระธรรมเทศนา

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือเป็นประธานในการฟังพระธรรมเทศนา โดยมี นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด ภริยา พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่โรงเรียนนายเรือ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ การจัดกิจกรรมนี้ได้ดำเนินการภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 ที่หน่วยเกี่ยวข้องกำหนดอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 More »

 • พิธีปลูกต้นไม้

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีปลูกต้นไม้ โดยมี นางวัชรีวรรณ ทองสะอาด ภริยา พร้อมด้วยคณะนายทหารชั้นผู้ใหญ่โรงเรียนนายเรือ กำลังพลจิตอาสาและกำลังพลโรงเรียนนายเรือ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้จำนวน 150 ต้น ณ พื้นที่สนามหญ้าด้านข้างอาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายเรือและพื้นที่ต่างๆ ในโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.65 More »

 • พิธีมอบรางวัลและพิธีปิด

  พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ และนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและพิธีปิดการแข่งขันเรือใบชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2565 (Thailand Sailing Championship 2022 ) บริเวณลานหน้าอาคารศูนย์สมุทรกีฬา อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยมีพลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และกรรมการฯ ผู้แทนส่วนราชการในจังหวัดชลบุรี ร่วมพิธีฯ เมื่อเวลา 17.00 น. วันที่ 23 เม.ย.65 More »