• The Legends of Samutprakan

  จังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดกิจกรรมดนตรี ฟรีคอนเสิร์ต “The Legends of Samutprakan” ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61 More »

 • พิธีประกาศผลสอบความรู้

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และมอบดุมหมายชั้นนักเรียนนายเรือ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 More »

 • ต้อนรับ หมู่เรือฝึก

  พล.ร.ต.สุภชิต นาวีสุรพล หน.ฝศษ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 29 เม.ย.61 More » • ตรวจเยี่ยม มฝ.นนร.

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือและคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มฝ.นนร. ณ ฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ เวลา 17.00 น. เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61 More »

 • พิธีสรงน้ำพระและรดน้ำ

  กำลังพลโรงเรียนนายเรือร่วมพิธีสรงน้ำพระ และรดน้ำดำหัวขอพรจากผู้บังคับบัญชาในโรงเรียนนายเรือ เนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ไทย(วันสงกรานต์) ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 9 เม.ย.61 More »

 • พิธีเปิดการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพาย

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายบนเขียงฝึก พื้นที่โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 More » • หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร เดินทางมาส่ง หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ในการออกเรือเพื่อทำการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ เมื่อวันที่ 17 มี.ค.61 More »

 • พีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติ

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ของนักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ ลานสวนสนาม รร.นร. เวลา 0815 น. เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 More »

 • ปฐมพยาบาลเบื้องต้น

  นักเรียนนายเรือทุกชั้นปีเข้ารับการฝึกทบทวน การฝึกปฏิบัติวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้น CPR ณ ห้องเรียนรวมอาคารเรียน 10 ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 13 มี.ค.61 More »