• ต้อนรับคณนักเรียนเตรียมทหาร

  โรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2561 More »

 • พีธีลงนามถวายพระพร

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพีธีลงนามถวายพระพร ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกรู ณ บริเวณหน้าหอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.61 More »

 • ต้อนรับคณนักเรียนเตรียมทหาร

  พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้แทน ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ในการต้อนรับคณะนายทหาร และนักเรียนเตรียมทหาร ในการมาเยี่ยมชมดูงานโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 More » • พิธีปลดทหารกองประจำการ

  พลเรือตรี สันติ เปาอินทร รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 ก.ค.61 More »

 • ฝึกการเดินเรือในร่องน้ำ

  นักเรียนนายเรือฝึกการเดินเรือในร่องน้ำเจ้าพระยา และนำเรือเทียบออกจากเทียบ ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.61 More »

 • พิธีมอบทุนการศึกษา

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.61 More »