โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

กิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผบ.รร.นร. ข้าราขการ และนักเรียนนายเรือ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร และถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ณ ลานสวนสนาม โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 28 ก.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ 27 ก.ค.58

พลเรือเอก ไกรวุธ วัฒนธรรม และคณะ ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ "สอนน้องให้มองไกล จะดำเนินชีวิตราชการอย่างไรให้พอเพียง" โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน 27 ก.ค.58

พลเรือตรี ไตรสิทธิ์ พันธุ์สิทธิ์ รองผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 27 ก.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

นักเรียนนายเรือ ฝึกเดินทางไกลทางธุรการ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.58

นาวาเอก จักรชัย น้อยหัวหาด ผบ.กรม นนร.รอ. และคณะนายทหาร กรม นนร.รอ. นำนักเรียนนายเรือ ฝึกเดินทางไกลทางธุรการ เมื่อวันที่ 26 ก.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

หน.ฝศษ. และคณะสังเกตการณ์การเรียนการสอนร่วมตรวจห้องเรียน

พลเรือตรี คงคา เทพกุญชร หน.ฝศษ.รร.นร. และคณะสังเกตการณ์การเรียนการสอน ร่วมตรวจห้องเรียนและสังเกตการณ์การเรียนการสอน เมื่อวันที่ 22 ก.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด......


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

เว็บไซต์น่าสนใจ