โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

กองวิชาการเรือและเดินเรือจัดบรรยายพิเศษ

กองวิชาการเรือและเดินเรือ เชิญ นาวาตรี รพีพล อุณยเกียรติ เจ้าหน้าที่พนักงงานนำร่องชำนาญการ(จนร.184) มาบรรยาย ที่กองวิชาการเรือและเดินเรือ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 26 พ.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

วันคล้ายวันสถาปนา โรงเรียนนายเรือ

พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีทำบุญ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนายเรือ

รายละเอียดเพิ่มเติม »

นักเรียนนายเรือร่วมส่งผลงาน

นักเรียนนายเรือร่วมส่งผลงานเข้าแสดงในวันนิทรรศการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า และการประชุมทางวิชาการ 2558 ระหว่างวันที่ 16-17 พ.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานกระบี่และปริญญาบัตร ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 2 พ.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีปลดทหารกองประจำการ

พลเรือตรี อำพล เที่ยงสกุล รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีปลดทหารกองประจำการเป็นทหารกองหนุน เมื่อวันที่ 1 พ.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

 • พิธีวางพวงมาลาวันปิยมหาราช ประจำปี 2558

  พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที่ 23 ต.ค.58

 • พล.ร.อ.สำเภา พลธร อดีต ผบ.รร.นร. มอบหนังสือ

  พลเรือเอก สำเภา พลธร อดีต ผบ.รร.นร. และอาจารย์ช่วยสอน นนร. ได้กรุณามอบหนังสือ แผนที่ประวัติศาสตร์โลก และหนังสืออิทธิพลสมุททานุภาพ 2 ให้กับโรงเรียนนนายเรือ เมื่อวันที่ 22 ต.ค.58

 • ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ

  พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ พลเรือตรี เชษฐา ใจเปี่ยม ผู้บัญชาการกองเรือทุ่นระเบิด และคณะ เข้าแสดงความยินดีหลังจากรับหน้าที่ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ คนใหม่ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.58

 • ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น/กรุงเทพ

  พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้การต้อนรับ ผู้ช่วยทูตทหารญี่ปุ่น/กรุงเทพ ในโอกาสนำคณะนักเรียน โรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น เยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 13 ต.ค.58

 • สมเด็จพระเทพฯ พระราชทานของที่ระลึก

  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระราชทานของที่ระลึกให้แก่ พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ในพิธีไหว้ครูดนตรีไทย 10 สถาบัน ประจำปี 2558 ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.58

 • ผบ.รร.นร. ให้โอวาท นนร.ธีระติพงษ์

  พล.ร.ท. ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ให้โอวาท นนร.ธีระติพงษ์ พันนิล ชั้นปีที่ 1 ก่อนเดินทางไปศึกษาต่อ ณ เครือรัฐออสเตรเลีย ด้วยทุนกองทัพเรือ เมื่อวันที่ 7 ต.ค.58

 • ตรวจพลสวนสนาม นนร. และให้โอวาท

  พลเรือโท ลือชัย รุดดิษฐ์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ตรวจพลสวนสนาม นนร. และให้โอวาทแก่ กำลังพลทั้งหมดของ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.58

อ่านข่าวทั้งหมด......


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

เว็บไซต์น่าสนใจ