• สามสมอสมาคม

  พลเรือเอก ลือชัย รุดดิษฐ์ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้แทนผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2560 ของ สามสมอสมาคม ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 More »

 • พิธีเปิดการฝึกอบรม

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสูตรข้าราชการกลาโหมพลเรือนชั้นสัญญาบัตร รุ่นที่ 30 ประจำปี 2561 ณ หอประชุมภูติอนันต์ เมื่อวันที่ 2 มี.ค.61 More »

 • กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง กห.

  การบรรยายพิเศษในหัวข้อ "กฎหมายเกี่ยวกับโครงสร้าง กห. สิทธิของทหารเมื่อเป็นคดีความ และกฎหมายเกี่ยวกับ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม" ณ สโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 26 ก.พ.61 More » • งานเลี้ยงรับรอง บนเรือ JS YAMAGIRI

  พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง เสธ.รร.นร. นำคณะผู้แทนนายทหารและ นนร.เข้าร่วมงานเลี้ยงรับรอง บนเรือ JS YAMAGIRI มฝ.กกล.ญป. ณ ท่าเทียบเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 More »

 • ฟุตบอลกระชับมิตร

  การแข่งขันฟุตบอลกระชับมิตรระหว่างทีมฟุตบอล นนร.ญป. กับทีมฟุตบอล นนร. ณ สนามฟุตบอล รร.นร. เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 More »

 • บรรยายการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทร.

  คณะทำงานฝ่ายปฏิบัติการข่าวสาร คยน.ทร. บรรยายการสื่อสารยุทธศาสตร์ ทร. และนโยบาย ผบ.ทร. ประจำปี งป.61 ณ ห้องบรรยาย อาคาร 6 ชั้น 5 ฝศษ.รร.นร. เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 More » • ต้อนรับ คณะ ผบ.มฝ.กกล.ญป.

  พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ รอง ผบ.รร.นร.(นว.) และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ คณะ ผบ.มฝ.กกล.ญป. และ ผบ.เรือฝึกทั้ง 3 ลำ พร้อมทั้งมอบของที่ระลึก และพาเยี่ยมชม รร.นร. และ พิพิธภัณฑ์ทหารเรือ เมื่อวันที่ 21 ก.พ.61 More »

 • พิธีต้อนรับ หมู่เรือฝึก กกล.ญป.

  น.ท.ธราพงษ์ พิมพ์สมาน นำคณะ นักเรียนนายเรือ ร่วมพิธีต้อนรับ หมู่เรือฝึก กกล.ญป. ณ ท่าเทียบเรือกรุงเทพ เมื่อวันที่ 20 ก.พ.61 More »

 • พิธีประดับเครื่องหมายยศ

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพุทธนาวี ชั้น 3 อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 15 ก.พ.61 More »