พิธีวางกระดูกงูเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนาย

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีวางกระดูกงูเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จำกัด เมื่อวันที่ 3 ก.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ

พลเรือโท พงษ์เทพ หนูเทพ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และ นายภัทรวิน จงวิศาล ผู้แทน บริษัท มาร์ซัน จำกัดร่วมลงนามในสัญญาจ้างต่อเรือฝึกอเนกประสงค์โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 2 ก.ค.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

นนร. ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางทหาร

นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 วร. และ วฟ.(กล.) ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการทางทหาร กรมวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีกลาโหม เมื่อวันที่ 30 มิ.ย.58

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด......


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารสัญญาบัตรให้มีความเป็นผู้นำ และเชี่ยวชาญในวิชาชีพทหารเรือ

เว็บไซต์น่าสนใจ