• พิธีบำเพ็ญกุศล

    พิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี 2562 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 11 ต.ค.62 More »

  • การบริการทางวิชาการ

    ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ จัดการบริการทางวิชาการ ให้แก่นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 7-9 ต.ค.62 More »

  • ส่งมอบหน้าที่

    พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ลงนามส่งมอบหน้าที่ให้ พลเรือโท ไชยนันท์ นันทวิทย์ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ท่านใหม่ ในพิธี รับ-ส่งหน้าที่ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 30 ก.ย.62 More »