• พิธีประดับเครื่องหมาย

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายนักเรียนบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.61 More »

 • กีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่

  การแข่งขันกีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 26 พ.ค.61 More »

 • พิธีไหว้ครู

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 24 พ.ค.61 More » • วันอาภากร

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร.เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลา ถวายสักการะ พระอนุสาวรีย์ พล.ร.อ.พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากร เกียรติวงศ์ กรมหลวงเขตอุดมศักดิ์ เนื่องในวันอาภากร ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 19 พ.ค.61 More »

 • พิธีประดับเครื่องหมายยศ

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ณ ห้องพุทธนาวี ชั้น 3 อาคารกองบัญชาการ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.61 More »

 • BIG Cleaning Day

  โรงเรียนนายเรือจัดกิจกรรม BIG Cleaning Day ร่วมใจสะสาง ทำงานอย่างสดใส สะดวกและปลอดภัย สร้างนิสัยด้วย 5 ส. เมื่อวันที่ 9 พ.ค.61 More » • The Legends of Samutprakan

  จังหวัดสมุทรปราการ โดย สำนักงานท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ ร่วมกันจัดกิจกรรมดนตรี ฟรีคอนเสิร์ต “The Legends of Samutprakan” ที่โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 5 พ.ค.61 More »

 • พิธีประกาศผลสอบความรู้

  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ และมอบดุมหมายชั้นนักเรียนนายเรือ ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 4 พ.ค.61 More »

 • ต้อนรับ หมู่เรือฝึก

  พล.ร.ต.สุภชิต นาวีสุรพล หน.ฝศษ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 29 เม.ย.61 More »