โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน

พีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4

พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 ประจำปีการศึกษา 2558 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.59

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ผบ.รร.นร. ให้นโยบาย แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติ

พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร. ให้นโยบาย แนวทางการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที1 – 4 เมื่อวันที่ 8 ก.พ.59

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีเปิดการสอบความรู้ นนร. ชั้นปีที่ 1-4

พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร หน.ฝศษ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีเปิดการสอบความรู้ นนร. ชั้นปีที่ 1-4 ภาคปลาย ประจำปีการศึกษา 2558 ระหว่างวันที่ 28 ม.ค. - 3 ก.พ.59 เมื่อวันที่ 28 ม.ค.59

รายละเอียดเพิ่มเติม »

กีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่

โรงเรียนนายเรือ เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีชาวเรือ-ชาวไร่ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 ม.ค.59

รายละเอียดเพิ่มเติม »

พิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2559

พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีสดุดีวีรชนกองทัพเรือ ประจำปี 2559 ณ อนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 ม.ค.59

รายละเอียดเพิ่มเติม »

ข่าวประชาสัมพันธ์

อ่านข่าวทั้งหมด......


วิสัยทัศน์

โรงเรียนนายเรือ จะเป็นสถาบันผลิตนายทหารเรือ ที่เป็นเลิศในภูมิภาคอาเซียน

เว็บไซต์น่าสนใจ