ข่าวสารโรงเรียนนายเรือ
ประชาสัมพันธ์
- พล.ร.อ.ณรงค์  พิพัฒนาศัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายยศ มอบเกียรตินิยมบัตร และเข็มสามสมอ ให้แก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2556  ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ โดยมี พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์ เสรีสวัสดิ์  ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ ต้อนรับ  เมื่อวันที่ 3 เม.ย.57 อ่านรายละเอียด
- พลเรือเอก จักรชัย  ภู่เจริญยศ รองผู้บัญชาการทหารเรือ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่ รร.นร. ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลเรือโท รุ่งศักดิ์  เสรีสวัสดิ์ ผบ.รร.นร. ให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 21 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด
- พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์  เสรีสวัสดิ์ ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีถวายตัว และขริบผม เนื่องในโอกาส รร.นร. จัดกิจกรรมโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รร.นร. ประจำปีการศึกษา 2556 ณ วัดเครือวัลย์วรวิหาร เขตบางกอกใหญ่ เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด
         
 
 
- พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์  เสรีสวัสดิ์  ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีขอขมาผู้บังคับบัญชา และครู - อาจารย์ ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ รร.นร. ประจำปีการศึกษา 2556 เนื่องในโอกาส มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา ณ หอประชุมภูติอนันต์ รร.นร. เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด
 
- พล.ร.ต.วศินสรรพ์ จันทวรินทร์ ผบ.มฝ.นนร. เป็นประธานในพิธีปิด การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ และต่างประเทศของ นนร. ปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 21 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด
 
- พล.ร.ต. บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ เสนาธิการ โรงเรียนนายเรือ เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. มาให้การต้อนรับ มฝ.นนร. ในโอกาสที่ หมู่เรือฝึกเดินทางกลับมาจาก การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ และต่างประเทศของ นนร. ปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556 ณ ท่าเทียบเรือ เสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 20 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด
         
- น.อ.อภิชาติ ปัญญากิตติวัฒน์ (รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ) ประธานการตรวจ และคณะกรรมการตรวจ เดินทางมาตรวจ และประเมินผล การฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ภายในประเทศ และต่างประเทศของ นนร. ปีที่ 1-4 ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมี พล.ร.ต.วศินสรรพ์  จันทวรินทร์ ผบ.มฝ.นนร. ให้การต้อนรับ และกำลังพลใน มฝ.นนร. รอรับการตรวจ ณ ฐท.สส. เมื่อวันที่ 18 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด
- พล.ร.ต.วีนัส แจ้งสี ศาสตราจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ และ น.อ.มนตรี จึงมั่นคง รอง หน.ฝศษ.รร.นร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. มาให้การต้อนรับ มฝ.นนร. ในโอกาสที่ หมู่เรือฝึกเดินทางกลับมาจากการฝึก ภาคปฏิบัติในต่างประเทศ ณ ท่าเทียบเรือ ฐานทัพเรือสัตหีบ ประเทศไทย เวลา 0715 น. เมื่อวันที่ 17 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด
- พล.ร.ท.รุ่งศักดิ์  เสรีสวัสดิ์ ผบ.รร.นร. เป็นประธานในการเปิดการฝึกภาคองค์บุคคล นักเรียนชั้นใหม่ ปีการศึกษา 2557 ณ ลานสวนสนาม โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 28 ก.พ.57 อ่านรายละเอียด
         
ภาพการฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร. และ นทน.ป.บัณฑิต ที่ผ่านมา สิทธิการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาล

- ภาพการฝึกภาค นนร. ดูภาพกิจกรรม

 

-   ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และครอบครัว ตรวจสอบสิทธฺการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กพ.บก.รร.นร. โทร 53976, 53911 อ่านรายละเอียด

ข่าวประกาศ

ประกาศโรงเรียนนายเรือ เรื่อง การสอบเลื่อนฐานะนายทหารประทวน ประจำปี 2557  ตำแหน่ง เจ้าหน้่าที่ผลิตตำรา แผนกผลิตตำรา กคช.ฝบก.รร.นร. อัตรา พ.จ.อ. พรรค พศ. เหล่า สบ. จำนวน 2 อัตรา สมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 เม.ย. 57 คลิกอ่านรายละเอียด

 

กิจกรรม ๕ ส.  
              

กำหนดมาตรฐานกับจัดทำกิจกรรม ๕ ส. ส่วนสำนักงาน

 

 
เกี่ยวกับนักเรียนนายเรือ  

เรื่องที่น่ารู้เกี่ยวกับนักเรียนนายเรือ

การฝึกหัดศึกษาของนักเรียนนายเรือ

การแข่งขันกีฬาโรงเรียนทหาร-ตำรวจ ประจำปี 2555

 
ข่าวประกวดราคา /สอบราคา โรงเรียนนายเรือ  

- สอบราคาซื้อ วัสดุและอุปกรณ์ดนตรีสนับสนุน หมวดดุริยางค์ กรม นนร.รอ. กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 22 เม.ย.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาซื้อ เครื่องทุ่นแรงและวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานของแผนกยุทธโยธา กองบริการ ฝ่ายบริการ รร.นร. กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 22 เม.ย.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาซื้อ อุปกรณ์เพื่อการฝึกหัดศึกษาของ นนร. ให้ กววศ. กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 21 เม.ย.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาซื้อ วัสดุ ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์กีฬาสนับสนุน กรม นนร.รอ. กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 21 เม.ย.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาซื้อ พัสดุสนับสนุนการปฏิบัติงาน ศูนย์คอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรือ กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 17 เม.ย.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาซื้อ วัสดุซ่อมบำรุงอาคารหน่วยต่างๆ ใน โรงเรียนนายเรือ กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 17 เม.ย.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาจ้างทำข้อสอบคัดเลือก นักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพเรือ ปีการศึกษา 2557 กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 27 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์ประจำสำนักงาน ห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 3 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องพักป่วย นักเรียนนายเรือ(ห้องพิเศษ) โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 3 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาจ้างปรับปรุงห้องแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลโรงเรียนนายเรือ กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 4 มี.ค.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร รพ.รร.นร. กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 10 ก.พ.57 อ่านรายละเอียด

- สอบราคาซื้ออุปกรณ์ขยายขีดความสามารถการจัดเก็บข้อมูลของระบบ Outlook กำหนดยื่นซองสอบราคาถึง 10 ก.พ.57 อ่านรายละเอียด

 

 

 

ดูประกาศย้อนหลังทั้งหมด

  จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
  คน

 

description
description
description