• พิธีอำลาชีวิตราชกาผู้ครบกำหนดเกษียณอายุร

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้ครบกำหนดเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กระทรวงกลาโหม ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60 More »

 • ผบ.ทร. เยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรง

  พลเรือเอก ณะ อารีนิจ ผู้บัญชาการทหารเรือ เดินทางไปเยี่ยมอำลาหน่วยขึ้นตรง กองทัพเรือในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ในโอกาสครบกำหนดเกษียณอายุราชการ ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.60 More »

 • ปิดการฝึก หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ

  พิธีปิดการฝึก หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 More » • พิธีปิดการฝึก หลักสูตรส่งทางอากาศ นย.

  พิธีปิดการฝึก หลักสูตรส่งทางอากาศ นย. รุ่นที่ 63 และหลักสูตรหมู่รบนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 More »

 • บรรยายการสื่อสารยุทธศาสตร์

  การบรรยายการสื่อสารยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ของฝ่ายปฏิบัติการ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 10 โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60 More »

 • เดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพ

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค และเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล รร.นร.เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 More » • ฝึกซ้อมการปฏิบัติในริ้วขบวนฯ

  การฝึกซ้อมการปฏิบัติในริ้วขบวนฯ ครั้งที่ 7 ในพื้นที่สัตหีบ ของ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 5 ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 More »

 • หลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. ชมการฝึกหลักสูตรการปฏิบัติงานใต้น้ำ โดยในโอกาสนี้ ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับครูฝึกและ นนร.ชั้นปีที่ 4 โดยมี พล.ร.ต.ภิญโญ โตเลี้ยง ผบ.นสร.กร. และ พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. ให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การฝึกสงครามพิเศษทางเรือ นสร.กร. เมื่อวันที่ 27 ส.ค.60 More »

 • การฝึกส่งทางอากาศ นย.

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. ชมการฝึกส่งทางอากาศ นย. และหมู่รบ โดยในโอกาสนี้ ได้มอบของบำรุงขวัญให้กับครูฝึกและ นนร.ชั้นปีที่ 3 โดยมี พล.ร.ต.รณรงค์ สิทธินันทน์ ผบ.ศฝ.นย. และ พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. ให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 26 ส.ค.60 More »