• พิธีประกาศผลการสอบความรู้

  พลเรือเอก นริส ประทุมสุวรรณ ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานพิธีประกาศผลการสอบความรู้ และประดับเครื่องหมายยศ ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 ธ.ค.60 More »

 • การฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ

  การฝึกทักษะวิชาชีพทหารเรือ ให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 1 – 4 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 More »

 • โครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ

  รร.นร. ร่วมกับวิทยาลัยพยาบาลกองทัพเรือ (วพร.) และวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์พระมงกุฎเกล้า (วพม.) จัดโครงการค่ายร่วมแรงร่วมใจ ครั้งที่ 26 ระหว่าง 15 – 17 ธ.ค.60 ณ รร.บ้านทุ่งรวงทอง ต.เขาชนกัน อ.แม่วงก์ จว.นครสวรรค์ More » • การอบรมนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ กรุณาให้โอวาทแก่นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5 ในการจัดอบรมนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5 ก่อนสำเร็จการศึกษาเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปี 2560 ระหว่างวันที่ 12 – 20 ธ.ค.2560 ณ ห้องบรรยายรวมชั้น 5 อาคารเรียน 6 เมื่อ 12 ธ.ค.60 More »

 • พิธีประดับเครื่องหมายยศ

  พล.ร.ต.นันทพล มาลารัตน์ รอง ผบ.รร.นร. ผู้แทน ผบ.รร.นร. เป็นประธานพิธีประดับเครื่องหมายยศให้แก่นายทหารสัญญาบัตร และนายทหารประทวน ที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ตั้งแต่ 1 ต.ค.60 ณ ห้องพุทธนาวี ชั้น 3 อาคารกองบัญชาการโรงเรียนนายเรือ เวลา 0900 เมื่อวันที่ 8 ธ.ค.60 More »

 • กิจกรรมถวายพระราขกุศล

  นักเรียนนายเรือร่วมเป็นกำลังพลหน่วยพระราชทานจิตอาสา ทร. ในงานกิจกรรมถวายพระราขกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2560 โดยจัดพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร ณ พระลานพระราชวังดุสิต เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2560 More » • พิธีเปิดการสอบความรู้ของนักเรียนนายเรือ

  พล.ร.ต.สุภชิต นาวีสุรพล หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ และประธานกรรมการสอบความรู้ ฯ กรุณาให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการสอบความรู้ของนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 5 ภาคปลาย ปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2560 More »

 • หมู่เรือฝึกของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน

  พล.ร.ต.สุภชิต นาวีสุรพล หน.ฝศษ.รร.นร. ให้การต้อนรับ คณะนักเรียนนายเรือ ทร. ของ หมู่เรือฝึกของกองทัพเรือสาธารณรัฐประชาชนจีน เดินทางมาร่วมกิจกรรมและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับคณะอาจารย์ และ นนร. ในส่วนของฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 28 พ.ย.60 More »

 • กำลังพลของ รร.นร. ร่วมบริจาคโลหิต

  พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะผู้บังคับบัญชาของ รร.นร. เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจ กำลังพลของ รร.นร. ที่ร่วมบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลฯ ในกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 111 ปี รร.นร. และวันกองทัพเรือ ประจำปี 2560 ณ โรงพยาบาลสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 พ.ย.60 More »