• ประดับเครื่องหมายยศ

  พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีประกาศผลสอบความรู้ ประดับเครื่องหมายยศ “ว่าที่เรือตรี” มอบเข็มสามสมอ และเกียรตินิยมบัตรให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 72 นาย โดยมีพลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่โรงเรียนนายเรือให้การรับรอง ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 27 ธ.ค.64 More »

 • งานราตรีสามสมอ

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในงานราตรีสามสมอ ประจำปี 2564 โดยมี รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด ภริยา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือพร้อมคู่สมรส เข้าร่วมงานฯ ณ ลานประวัติศาสตร์ 100 ปี โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 More »

 • งานเลี้ยงอาหารแบบพิธีการ

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในงานเลี้ยงอาหารแบบพิธีการให้กับนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ ทั้งนี้ในการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ปฏิบัติตามมาตรการ การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(Covid 19) ของรัฐบาลอย่างเคร่งครัด เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 More » • ให้โอวาท

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือให้โอวาทแก่ เรือตรี กันภัค บุญยะประภัศร สำเร็จการศึกษาหลักสูตรโรงเรียนรวมเหล่าญี่ปุ่น และหลักสูตรโรงเรียนทำการนายทหารเรือญี่ปุ่น และนักเรียนนายเรือ สมพล นวลรัตนตระกูล ชั้นปีที่ 1 ที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปศึกษาต่อที่โรงเรียนรวมเหล่าออสเตรเลีย ในโอกาสที่เรือตรีกันภัคฯ เข้ารับราชการในกรมนักเรียนนายเรือรักษาพระองค์ โรงเรียนนายเรือ และนักเรียนนายเรือสมพลฯ อำลาและรับฟังโอวาทก่อนออกเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ห้องรับรองโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 24 ธ.ค.64 More »

 • บรรยายความรู้ทางทหาร

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดบรรยายความรู้ทางทหาร ทัศนคติ คุณธรรม และจริยาธรรมให้แก่นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ก่อนสำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 10 ฝ่ายศึกษาโรงเรียนนายเรือ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 More »

 • พิธีลาสิขา

  พระธรรมวชิรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร อุปัชฌาย์ เป็นประธานในพิธีลาสิขา พระนวกะนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 จำนวน 69 รูป ณ อาคาร สว.ชั้น 2 วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ หลังครบกำหนดบรรพชาอุปสมบท สำหรับการจัดกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทก่อนสำเร็จการศึกษาของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 23 ธ.ค.64 More » • พิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือ ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรพระใหม่ ในกิจกรรมบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 ณ ลานหน้าตึกกองบัญชาการกองทัพเรือ พื้นที่วังนันทอุทยาน เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.64 More »

 • พิธีเจริญพระพุทธมนต์

  พลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ฉลองพระใหม่ โดยมี รศ.ดร.วัชรีวรรณ ทองสะอาด ภริยา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือพร้อมคู่สมรส เข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคาร 100 ปี สมเด็จพระสังฆราช วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ More »

 • พิธีบรรพชาอุปสมบท

  พลเรือเอก สมประสงค์ นิลสมัย ผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นประธานในพิธีบรรพชาอุปสมบทนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 5 โดยมีพระธรรมวชิรญาณ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร ผู้แทนสมเด็จพระวันรัต เจ้าอาวาสฯ เป็นพระอุปัชฌาย์ ซึ่งมีพลเรือโท ชาติชาย ทองสะอาด ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมภริยา และนายทหารชั้นผู้ใหญ่ของโรงเรียนนายเรือให้การรับรอง ณ พระอุโบสถ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 9 ธ.ค.64 More »