• กิจกรรมบริจาคโลหิต

  โรงเรียนนายเรือ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อถวายพระพรชัยมงคล และเฉลิมพระเกีตรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ กองบังคับการโรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 22 ก.ค.62 More »

 • คณะนักเรียนเตรียมทหาร

  รองผู้บัญชาการโรงเรียนเตรียมทหาร คณะข้าราชการ และคณะนักเรียนเตรียมทหาร เดินทางมาเยี่ยมชมกิจการ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 19 ก.ค.622 More »

 • บรรยายพิเศษ

  การบรรยายพิเศษและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง(Transfornational Leadership) โดย อาจารย์ วชิรา บุตรวัยวุฒิ ณ ห้องบรรยาย ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 10 ก.ค.62 More » • การบรรยายพิเศษ

  การบรรยายพิเศษ เรื่อง การคิดเชิงสร้างสรรค์(Creative Thnking) โดย ดร.ภูมิพิชัย ธารดำรงค์ ณ ห้องบรรยาย ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 9 ก.ค.62 More »

 • กีฬาประเพณี

  พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณีโรงเรียนทหาร - ตำรวจ ครั้งที่ 57 ระหว่างวันที่ 5-12 กรกฎาคม 2562 ณ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า จังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 5 ก.ค.62 More »

 • งานวันรำลึก

  เนื่องใน "งานวันรำลึก 104 ปี ชาตกาล พลเรือเอก สงัด ชลออยู่" สำนักงานมูลนิธิ พลเรือเอก สงัด ชลออยู่ จัดพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อ 3 ก.ค.62 More » • พิธีมอบทุนการศึกษา

  พลเรือตรี สายัณห์ ไอยรารัตน์ รอง ผบ.รร.นร. ผู้แทน ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาและรางวัลการศึกษา โรงเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อ 3 ก.ค.62 More »

 • กีฬาประเพณี

  กีฬาประเพณี ชาวเรือ-ชาวไร่ ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เมื่อวันเสาร์ที่ 22 มิ.ย.62 More »

 • การตรวจราชการ

  ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ รับการตรวจราชการจาก กรมจเรทหารเรือ โดยมี น.อ.ตนัย ภู่รอด รองเจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานคณะกรรมการตรวจราชการ ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.62 More »