แนะนำเครื่องมือเพื่อการเรียนการสอนระยะไกล

    - ข้อมูลสำหรับอาจารย์และนักเรียนนายเรือที่ต้องทำการเรียนการสอนระยะไกล (online teaching/learning)
    - การเรียนการสอนออนไลน์ (Online learning) จัดเป็นนวัตกรรมทางการศึกษาในอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนในรูปแบบเดิมๆ ให้เป็นการเรียนใหม่ ที่ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยทำการสอน นอกจากนี้ความหมายอีกในหนึ่งยังหมายถึง การเรียนทางไกล , การเรียนผ่านเว็บไซต์
    - การเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online learning) จะเป็นเรียนทางผ่านทางอินเทอร์เน็ต โดยอยู่ในรูปแบบของคอมพิวเตอร์ เป็นการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ บวกเข้ากับเครือข่ายอินเทอร์เน็ต สร้างการศึกษาที่มีปฏิสัมพันธ์คุณภาพสูง โดยไม่จำเป็นต้องเดินทาง เกิดความสะดวกและเข้าถึงได้อย่างรวดเร็ว ทุกสถานที่ ทุกเวลา
    - การเรียนการสอนแบบออนไลน์ เป็นการศึกษาผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ด้วยตนเอง ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนตามความชอบของตนเอง ในส่วนของเนื้อหาของเรียน ประกอบด้วย ข้อความ , รูปภาพ , เสียง , VDO และMultimedia อื่นๆ สิ่งเหล่านี้จะถูกส่งตรงไปยังผู้เรียนผ่าน Web Browser ทั้งผู้เรียน , ผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นทุกคน สามารถติดต่อ สื่อสาร ปรึกษา แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแบบเดียวกับการเรียนในชั้นเรียนทั่วไป โดยการใช้ E-mail, Chat, Social Network เป็นต้น การเรียนรู้แบบออนไลน์ จึงเป็นเหมาะสำหรับทุกคน ,  เรียนได้ทุกเวลา
   
  Application เพื่อการสอนออนไลน์
    1.การใช้ TeamViewer ในการสอนออนไลน์ :: อ่านรายละเอียด <:::> ชมคลิปการใช้งานเบื้องต้น
    2.การใช้ Microsoft Teams ในการสอนออนไลน์ :: อ่านรายละเอียด <:::> ชมคลิปการใช้งานเบื้องต้น
    3.การใช้ Zoom ในการสอนออนไลน์ :: อ่านรายละเอียด <:::> ชมคลิปการใช้งานเบื้องต้น
    4.การใช้ Webex ในการสอนออนไลน์ :: อ่านรายละเอียด <:::> ชมคลิปการใช้งานเบื้องต้น
    5.การใช้ Google Hangouts Meet ในการสอนออนไลน์ :: อ่านรายละเอียด <:::> ชมคลิปการใช้งานเบื้องต้น
    6.การใช้ Google Classroom ในการสอนออนไลน์ :: อ่านรายละเอียด <:::> ชมคลิปการใช้งานเบื้องต้น
     
  เครดิต & ที่มา
    - นาวาโท พงษ์สิทธิ์ ทวิชพงศ์ธร (อาจารย์ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ)
    - อาจารย์ กุลเชษฐ์ เล็กประยูร (มหาวิทยาลัยกรุงเทพ)
    - ศูนย์เทคโนโลยีการศึกษา
    - http://www.edu.tsu.ac.th/ptu/file/Google-Classroom.pdf
    - STL: Smart Teaching and Learning
    - https://www.educatorroundtable.org/
    - Technology for Teachers and Students