ภาพกิจกรรมวันที่ 16 พฤษภาคม 2562

 

- พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมคณะนายทหาร ร่วมพิธีต้อนรับหมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ(ชั้นใหม่และชั้นปีที่4) หลังจากเดินทางกลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ เป็นเวลา 60 วัน ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ