ภาพกิจกรรมวันที่ 15 พฤษภาคม 2562

 

- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีออกเรือ/สถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/CPR/สถานีสละเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 0700 น.