ภาพกิจกรรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจเรือ และสอบความรู้ กำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ