ภาพกิจกรรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

- คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจพลแบบ 1 และตรวจพลแบบ 2 บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี