ภาพกิจกรรมวันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

- พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจภาค และประเมินผล การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นใหม่ และชั้นปีที่ 4 โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี