ภาพกิจกรรมวันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

- พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการตรวจภาคฯ โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.มฝ.นนร. และคณะนายทหารใน มฝ.นนร. ร่วมประชุม กับคณะตรวจภาคฯ ณ ห้องประชุมนาวีสันทนา กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี