ภาพกิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2562

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือน