กำหนดการปล่อยและกลับของ นนร.ชั้นใหม่ และชั้นปีที่ 4 ดังนี้ รร.นร. จะปล่อยนักเรียนกลับบ้านในวันพฤหัสบดีที่ 16 พ.ค.62 เวลา 1600น. และให้นักเรียนกลับเข้าโรงเรียนในวันจันทร์ที่ 20 พ.ค.62 ก่อนเวลา 2000น. และเปิดภาคเรียนในวันอังคารที่ 21พ.ค.62 ทาง มฝ.นนร. จึงแจ้งมาให้ผู้ปกครองนักเรียนทราบโดยทั่วกัน
     
  -หมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ(ชั้นใหม่และชั้นปีที่4) เลิกภาคการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ เป็นเวลา 60 วัน ณ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 17 พ.ค.62
     
  - พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ พร้อมคณะนายทหาร ร่วมพิธีต้อนรับหมู่เรือฝึก นักเรียนนายเรือ(ชั้นใหม่และชั้นปีที่4) หลังจากเดินทางกลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ เป็นเวลา 60 วัน ณ ท่าเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ สมุทรปราการ เมื่อวันที่ 16 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีแปรกระบวน/จอดเรือ/สถานีเทียบเรือ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานี รับ-ส่ง สื่งของในทะเล/สถานีช่วยชีวิตด้วยเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีออกเรือ/สถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/CPR/สถานีสละเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 0700 น. เมื่อวันที่ 15 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจเรือ และสอบความรู้ กำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจพลแบบ 1 และตรวจพลแบบ 2 บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจภาค และประเมินผล การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นใหม่ และชั้นปีที่ 4 โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 14 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - พล.ร.ต.มนตรี รอดวิเศษ เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการประชุมเตรียมการตรวจภาคฯ โดยมี พล.ร.ต.ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผบ.มฝ.นนร. และคณะนายทหารใน มฝ.นนร. ร่วมประชุม กับคณะตรวจภาคฯ ณ ห้องประชุมนาวีสันทนา กิจการอาคารรับรองสวัสดิการสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 13 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่า ฐานทัพเรือสัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
  - มฝ.นนร.(นนร.ชั้นใหม่ และชั้นปีที่ 4) ฝึกร่วมกับ มฝ.นนร.(นนร.ชั้นปีที่ 1, 2 และชั้นปีที่ 3) บริเวณอ่าวไทยตอนบน เมื่อวันที่ 12 พ.ค.62 : ดูภาพกิจกรรม
 
   
  *** ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวันได้จากหน้าภาพกิจกรรม(activities)ในแต่ละเดือน