ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 
- พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ มอบเกียรติบัตรให้แก่ นนร. ณ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กล่าวขอบคุณผู้บังคับการเรือฝึก และมอบของที่ระลึก หลังจากนั้น นนร. เดินทางกลับถึง โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ทำความสะอาดเรือและแถวรอรับตรวจ เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกหัดศึกาษภายในเรือ เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกหัดศึกาษภายในเรือ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกหัดศึกาษภายในเรือ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- มฝ.นนร. ประชุมร่วมกับเรือฝึกเกี่ยวกับผลการฝึกที่ผ่านมา รวมไปถึง อุปสรรค ข้อขัดข้อง และข้อเสนอแนะ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกถอดประกอบปืนเล็กยาว เอ็ม 16 และปืนพก เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกยิงปืนเล็กยาว เอ็ม 16 และปืนเรือ เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกการป้องกันความเสียหาย การดับไฟกลางแจ้ง และการดับไฟในห้องเมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ พลเรือโท สุกิตติ เสงี่ยมพงษ์ ผู้บัญชาการฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา 1000 น. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกว่ายน้ำทน เป็นระยะทางประมาณ 1,000 เมตร โดยไม่ใช้เสื้อชูชีพ และสวมแว่นตาสำหรับว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นนร. สามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นในทะเลได้ ในระยะทางและเวลาที่กำหนด เวลา 0630 น. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกวิ่งทน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกความอดทนด้วยการวิ่ง เป็นระยะทาง 10 กม. ในความควบคุมตามเส้นทางที่กำหนด และเป็นการจับเวลา ประเมินผลให้คะแนน เวลา 0530 น. เมื่อวันที่ 9 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกกระเชียงทน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นนร. ฝึกความอดทน ในการกระเชียงเรือได้ในระยะทางประมาณ 10 ไมล์ ตามเส้นทาง รร.ชุมพลฯ - เกาะรางเกวียนด้านใต้ - รร.ชุมพลฯ เวลา 0600-1200 น. เมื่อวันที่ 8 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- มฝ.นนร. ออกเรือเพื่อฝึกยิงอาวุธประจำเรือ เป้าพื้นน้ำเวลากลางวัน เป้า อพ.กลางวัน และ เป้าพื้นน้ำเวลากลางคืน เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ โดยมี พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และกำลังพล มฝ.นนร. ให้การต้อนรับบน เรือหลวงอ่างทอง ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- มฝ.นนร. จอดเรือที่ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เวลา 0800 น. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
   
*** ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม