ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกการเข้าตี เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 โดดร่มจากเครื่องบินะร้อมอุปกรณ์และกระโดดลงน้ำ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 โดดร่มจากเครื่องบินครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ทบทวนการฝึกก่อนโดดจริง เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 บวงสรวงสนามโดด และเรียนการแก้ไขกรณีร่มลาก, การเก็บร่ม เมื่อวันที่ 15 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ทดสอบการโดดร่มภาคพื้นดินจากคณะกรรมการสอบ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกสถานีการโดดร่มภาคพื้นดิน เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกสถานีรอกวิ่ง ฝึกลงพื้นล้มลุกเร็วและสถานีหอโดด เมื่อวันที่ 12 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกขั้นตอนร่มติดขัด ร่มไม่กลางการแก้ไข ขั้นตอนการโดดร่มลงน้ำ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกการโดดร่มภาคพื้นสถานี เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกการโดดร่มภาคพื้นสถานี เมื่อวันที่ 9 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกการโดดร่มภาคพื้นสถานี บ. จำลอง เมื่อวันที่ 8 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกสถานี บ. จำลอง เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึกหลักสูตรหมู่รบ และส่งทางอากาศ นาวิกโยธิน ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ณ ศฝ.นย. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 1045 น. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 การโดดร่มภาคพื้น เมื่อวันที่ 5 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 การโดดร่มภาคพื้น เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 เรียนประวัติร่ม การทำงานของร่ม การฝึกสถานี บ. จำลอง การบังคับร่ม และการลงสู่พื้น เมื่อวันที่ 3 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกการยิงอาวุธ ปืนเล็กยาว 5.56 มม. เอ็ม.16 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 3 ฝึกการยิงอาวุธ ปืนเล็กยาว 5.56 มม. เอ็ม.16 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
   
 *** ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม