ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำรงชีพบนเกาะ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำลึก 90 ฟุต เมื่อวันที่ 20 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำลึก 60 ฟุต เมื่อวันที่ 19 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำลึก 30 ฟุต เมื่อวันที่ 18 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำประกอบเข็มทิศ เมื่อวันที่ 17 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำสำรวจตัวเรือใต้แนวน้ำ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำประกอบเข็มทิศ 600 เมตร เมื่อวันที่ 14 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำแบบ Jack Stay เมื่อวันที่ 13 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ เยี่ยมชมการ CESA ของ นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ณ หอดำน้ำ นสร.กร. เมื่อวันที่12 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการถอดและใส่อุปกรณ์ดำน้ำใต้น้ำ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกการผูกเชือกเงื่อนใต้น้ำ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกว่ายน้ำระยะทาง 2 ไมล์ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ ของนักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ณ ศฝ.สร.นสร.กร. อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 7 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝีกการต่อสู้และป้องกันตัว เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ออกกำลังกาย PT เมื่อวันที่ 5 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกว่ายน้ำระยะทาง 1 ไมล์ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกสนามทดสอบกำลังใจ เมื่อวันที่ 3 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกว่ายน้ำ 1 ไมล์ทะเล และดำน้ำลึก 15 ฟุต เมื่อวันที่ 2 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
- นักเรียนนายเรือชั้นปีที่ 4 ฝึกวิ่งตามภูมิประเทศ 3 ไมล์ เมื่อวันที่ 1 ก.ย.61 :: ภาพกิจกรรม
   
 ***ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม