ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 
- มฝ.นนร. ในส่วนของ นนร. ชั้นปีที่ 1, 2 และ 5 ออกเดินทางจากท่าเรืออหลมเทียน ฐท.สส. ไปยัง รร.นร. เวลา 0830-1115 น. เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
ี- การฝึกซ้อมการปฏิบัติในริ้วขบวนฯ ครั้งที่ 7 ในพื้นที่สัตหีบ ของ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 1, 2 และ 5 ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- พล.ร.ต.มาศพันธุ์  ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. และคณะ ชมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ นย. และหมู่รบ ของ นนร.ชั้นปีที่ 3 พร้อมกับให้ นนร.ชั้นปีที่ 5 จัดผู้แทน เข้าให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก ณ สนามฝึกโดดร่ม ทร. พื้นที่หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- พล.ร.ต.มาศพันธุ์  ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. และคณะ ชมการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ ของ นนร.ชั้นปีที่ 4 พร้อมกับให้ นนร.ชั้นปีที่ 5 จัดผู้แทน เข้าให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก ณ หอฝึกดำน้ำ นสร.กร. เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
ี- พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. และคณะ นำ นนร.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 5 ฝึกการให้บริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยการพัฒนาพื้นที่ วัดทรงเมตตาวนาราม อ.บางเสร่ จว.ชลบุรี ตั้งแต่เวลา 0800 - 1200  เมื่อวันที่ 10ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
ี- พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. และคณะ ชมการสาธิตการปฏิบัติด้านอมภัณฑ์ ร่วมกับ นนร.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 5 โดย แผนกถอดทำลายอมภัณฑ์ฯ ณ สพ.ทร. เมื่อวันที่ 9 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
ี- พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. ชมการฝึกยิงปืนพกของ นนร.ชั้นปีที่ 5 ณ สนามฝึกยิงปืน สพ.ทร. เมื่อวันที่ 8 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
ี- เรือใน มฝ.นนร. ออกเรือเดินทางจากท่าเรือแหลมเทียน ฐท.สส. เข้าทำการฝึกยิงอาวุธปืนประจำเรือ ณ เป้าหินฉลาม อ่าวสัตหีบ เมื่อวันที่ 7 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
ี- มฝ.นนร. ออกเรือเดินทางเพื่อฝึกในอ่าวไทย วันที่ ก.ย.60 เมื่อวันที่ 3 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- น.อ.ปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ เสธ.มฝ.นนร. เป็นประธาน ในโอกาสที่ นนร.ชั้นปีที่ 1 และ 2 ฝึกความอดทนในสถานีกระเชียงทน เส้นทางการฝึก ไป - กลับ ท่าเรือคลังการเรือ รร.ชุมพลทหารเรือ ยศ.ทร. - ก.รางเกวียน ระหว่างเวลา 0750-1245 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
พล.ร.ต.มาศพันธุ์ ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. เป็นประธานในโอกาสที่ นนร.ชั้นปีที่ 5 ฝึกสถานีความอดทนวิ่งขึ้นเขา และประกอบพิธีสักการะศาลพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ณ เขาปู่เจ้า ระหว่างเวลา 0600-0730 เมื่อวันที่ 2 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- นนร.ชั้นปีที่ 5 เดินทางจาก รร.นร. ถึง ฐท.สส. เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- นนร.ชั้นปีที่ 2 ฝึกยิงเป้าปืนใหญ่ขั้นต้น ต.1 ร./ส. ณ สนามฝึกยิงปืนหาดยาว ทุ่งโปรง กฝอ.กฝร. ระหว่างเวลา 0800-1700 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- นนร.ชั้นปีที่ 1 ฝึกยิง ปลย.เอ็ม 16 ณ สนามฝึกยิงปืน นย. ระหว่างเวลา 0800-1200 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
*** ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม