ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 
-  พิธีปิดการฝึก หลักสูตรส่งทางอากาศ นย. รุ่นที่ 63 และหลักสูตรหมู่รบนักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 3 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 เข้าสถานการณ์ รับปัญหาต่อเนื่อง การลาดตระเวน การแทรกซึม และการฝึกเรือยาง เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 เข้าสถานการณ์ รับปัญหาต่อเนื่อง การลาดตระเวน การแทรกซึม และการฝึกเรือยาง เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกการลาดตระเวน การแทรกซึม และการฝึกเรือยาง เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกการลาดตระเวน เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกบุคคลทำการรบ การเคลื่อนที่ เวลากลาวัน และกลางคืน เมื่อวันที่ 17 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 เรียนการใช้แผนที่ และเข็มทิศ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกโดดร่ม เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกโดดร่มประกอบสัมภาระ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
-  นนร.ชั้นปีที่ 3 ฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ นย. และหมู่รบ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- นนร.ชั้นปีที่ 3 ทำการโดดร่ม ณ สนามฝึกโดดร่ม ทร. พื้นที่หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
- พล.ร.ต.มาศพันธุ์  ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. และคณะ ชมการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศ นย. และหมู่รบ ของ นนร.ชั้นปีที่ 3 พร้อมกับให้ นนร.ชั้นปีที่ 5 จัดผู้แทน เข้าให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก ณ สนามฝึกโดดร่ม ทร. พื้นที่หาดยาว ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จว.ชลบุรี เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
   
 *** ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม