ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 
พิธีปิดการฝึก หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำลงชีพ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำลงชีพ เมื่อวันที่ 19 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกดำน้ำลึก 90 ฟุต เมื่อวันที่ 18 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกดำน้ำลึก 60 ฟุต เมื่อวันที่ 17 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ทดสอบร่างกายวิ่ง 4 ไมล์ เมื่อวันที่ 16 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกดำน้ำประกอบเข็มทิศ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ดำน้ำสำรวจตัวเรือใต้แนวน้ำ เมื่อวันที่ 14 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ดำน้ำสำรวจตัวเรือใต้แนวน้ำ เมื่อวันที่ 13 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
นนร.ชั้นปีที่ 4 ฝึกการดำน้ำ แบบ Jack Stay เมื่อวันที่ 12 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
พล.ร.ต.มาศพันธุ์  ถาวรามร ผบ.มฝ.นนร. และคณะ ชมการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ ของ นนร.ชั้นปีที่ 4 พร้อมกับให้ นนร.ชั้นปีที่ 5 จัดผู้แทน เข้าให้กำลังใจผู้เข้ารับการฝึก ณ หอฝึกดำน้ำ นสร.กร. เมื่อวันที่ 11 ก.ย.60 :: ภาพกิจกรรม
   
 ***ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม