เรือหลวงเจ้าพระยา
FFG - 455
   
 
 
 
     เรือหลวงเจ้าพระยามีนามเรียกขานสากล HSMA และมีหมายเลขเรือ 455 เป็นเรือสังกัดหมวดเรือที่ 1 กองเรือฟริเกตที่ 2 "เจ้าพระยา" เป็นชื่อของแม่น้ำสายหลักที่สำคัญสายหนึ่งในประเทศไทย แม่น้ำเจ้าพระยามีต้นกำเนิดมาจากแม่น้ำสายเล็ก ๆ 4 สาย ทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งไหลมาบรรจบกันทางตอนกลางของประเทศ และกลายเป็นแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำเจ้าพระยาไหลผ่านเมืองที่สำคัญของประเทศหลายเมืองได้แก่ อยุธยา ธนบุรี และกรุงเทพ ฯ ซึ่งเป็นเมืองหลวงและศูนย์กลางเศรษฐกิจในปัจจุบัน ชื่อของ แม่น้ำเจ้าพระยา นี้ในอดีตเคยเป็นชื่อของเรือรบของประเทศไทยมาก่อน ซึ่งปัจจุบันได้ปลดระวางประจำการไปแล้ว ต่อมากองทัพเรือได้สั่งต่อเรือฟริเกต ขึ้นใหม่จากสาธารณรัฐประชาชนจีนและ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ พระราชทานนามว่า "เรือหลวงเจ้าพระยา"
 
     ตราประจำเรือของ เรือหลวงเจ้าพระยา ประกอบด้วยส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ ส่วนที่ 1 พระมหา มงกุฎ หมายถึง เรือหลวงเจ้าพระยา เป็นเรือรบของพระมหากษัตริย์ ส่วนที่ 2 ประกอบด้วยสัญลักษณ์ย่อยอยู่ 4 ส่วนคือ แม่น้ำ หมายถึง แม่น้ำเจ้าพระยา ซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักที่สำคัญของประเทศไทย สะพานพุทธยอดฟ้า เป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยา เรือสุพรรณหงษ์ เป็นเรือพระที่นั่งของพระมหากษัตริย์ ซึ่งใช้ในพระราชพิธีต่าง ๆ ทางชลมารค พังงาเรือ ล้อมรอบทั้ง 3 ส่วน มีข้อความปรากฎอยู่บนพังงาเรือ คำว่า " จะปกป้อง ผองภัย ด้วยใจทนง " ส่วนที่ 3 แถบใต้สัญลักษณ์ของเรือ เขียนชื่อ ร.ล.เจ้าพระยา
 

ข้อมูลทั่วไป

     ผู้สร้างบริษัท HUDONG SHIPYARD รับมอบเมื่อ 8 เม.ย. 34 ที่เมืองเซี่ยงไฮ้ ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นเรือประเภท เรือฟริเกต ประเภท053 HT ความเร็วสูงสุด 30 นอต ความเร็วมัธยัสต์ 18 นอต

ตัวเรือ

ระวางขับน้ำปกติ 1,676 ตัน ระวางขับน้ำเต็มที่ 1,924 ตัน
ความยาวตลอดลำ 102.87 เมตร หรือ 342.9 ฟุต
ความยาวที่แนวน้ำ 98.00 เมตร หรือ 326.67 ฟุต
ความกว้างมากที่สุด 11.36 เมตร หรือ 33.87 ฟุต
ความกว้างที่แนวน้ำ 10.70 เมตร หรือ 35.67 ฟุต
กินน้ำลึกปกติ 3.1 เมตร หรือ 10.2 ฟุต

ระบบอาวุธ

อาวุธปล่อยนำวิถีพื้นสู่พื้น
ปืน 100 มม.
ปืน 37 มม.
จรวดปราบเรือดำน้ำ
เครื่องยิงแถบสะท้อนเรดาร์

ระบบตรวจจับ

เรดาร์ตรวจการณ์พื้นน้ำ
เรดาร์เดินเรือ
เรดาร์ควบคุมการยิงอาวุธนำวิถี C-801
เรดาร์ควบคุมการยิงปืน 100 มม.
เรดาร์ควบคุมการยิงปืน 37 มม.
โซนาร์
ระบบสงครามอิเล็กทรอนิกส์
ESM
NOISE JAMMER
PASSIVE JAMMER
ระบบขับเคลื่อน
CODAD เครื่องจักรใหญ่ดีเซล MTU 30 V 1163 TB 83 จำนวน 4 เครื่อง
กำลังขับเครื่องละ 6,000 กิโลวัตต์ 2 เพลาใบจักร ควบคุมด้วยระบบปรับพิทช์ใบจักร
ความเร็วสูงสุด ไม่ตำกว่า 30 นอต
รัศมีทำการ 3,500 ไมล์ เมื่อใช้ความเร็ว 18 นอต
 
*** ข้อมูลเรือจากเวบไซด์กองเรือฟริเกตที่ 2 ***