Welcome

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2560

กิจกรรมการฝึก

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่

 

มฝ.นนร. เลิกภาคการฝึก

มฝ.นนร. เลิกภาคการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ ณ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0800 น. เมื่อวันที่ 30 เม.ย.61

ต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ

พล.ร.ต.สุภชิต นาวีสุรพล หน.ฝศษ. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2560 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ โดยมี พล.ร.ต.สมพงษ์ ภูเวียง เป็น ผบ.มฝ.นนร. ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 29 เม.ย.61

ตรวจภาคฯ(เรือเดิน)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีแปรกระบวน/จอดเรือ/สถานีเทียบเรือ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.61

ตรวจภาคฯ(เรือเดิน)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานี รับ-ส่ง สื่งของในทะเล/สถานีช่วยชีวิตด้วยเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.61

ตรวจภาคฯ(เรือเดิน)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีออกเรือ/สถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/CPR/สถานีสละเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.61

ตรวจภาคฯ(เรือจอด)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจเรือ และสอบความรู้ กำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐาน ทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61

ตรวจภาคฯ(เรือจอด)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจพลแบบ 1 และตรวจพลแบบ 2 บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61

การตรวจภาค และประเมินผล

พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจภาค และประเมินผล การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 27 เม.ย.61

ฝึกซ้อมทบทวนความรู้

มฝ.นนร. ฝึกซ้อมทบทวนความรู้วิชาต่างๆ ก่อนการรับตรวจภาค บนเรือ ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 26 เม.ย.61

จอดเรือเทียบท่า

มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่า ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61

ฝึกสถานีจอดเรือทอดสมอ

มฝ.นนร. ฝึกสถานีจอดเรือทอดสมอ บริเวณอ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.61

ทัศนศึกษา

เรือฝึก ใน มฝ.นนร. ทำพิธีสดุดีวีรชน เรือหลวงสมุย(ลำแรก) บริเวณหมู่เกาะคาบัส ระหว่างเดินทางไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ ประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 เม.ย.61

ออกเรือเดินทาง

มฝ.นนร. ออกเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือชางงี สิงคโปร์ ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ ประเทศไทย เวลา 09.00 น.เมื่อวันที่ 23 เม.ย.61

ทัศนศึกษา

มฝ.นนร. ทัศนศึกษา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญต่างๆ ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.61

ทัศนศึกษา

มฝ.นนร. ทัศนศึกษา เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นอยู่ ประเพณีวัฒนธรรม และสถานที่สำคัญต่างๆ ณ สิงคโปร์ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.61

Reception on Board

มฝ.นนร. จัดงานเลี้ยง Reception on Board บน เรือหลวงปัตตานี ณ ฐานทัพเรือ ชางงี สิงคโปร์ เวลา 19.00 น. เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61

ตรวจเยี่ยม มฝ.นนร.

พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม มฝ.นนร. ณ ฐานทัพเรือ ชางงี สิงคโปร์ เวลา 17.00 น. เมื่อวันที่ 20 เม.ย.61

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหมู่เรือฝึกย้อนหลังในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม