Welcome

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ นักเรียนนายเรือ ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการฝึก

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม

 

คุณคือผู้เข้าชมลำดับที่

 

 

ผบ.รร.นร. ต้อนรับ มฝ.นนร.

พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. และคณะนายทหาร มาต้อนรับ หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ กลับมาจากการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ โดยมี พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ เป็น ผบ.มฝ.นนร. ณ ท่าเทียบเรือเสือซ่อนเล็บ โรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เวลา 0900 น.เมื่อวันที่ 26 เม.ย.60

ตรวจภาคฯ(เรือเดิน)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีแปรกระบวน/จอดเรือ/สถานีเทียบเรือ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60

ตรวจภาคฯ(เรือเดิน)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานี รับ-ส่ง สื่งของในทะเล/สถานีช่วยชีวิตด้วยเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60

ตรวจภาคฯ(เรือเดิน)

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือเดิน) ตรวจสถานีออกเรือ/สถานีรบ/สถานีป้องกันความเสียหาย/CPR/สถานีสละเรือใหญ่ ของกำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ อ่าวสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 25 เม.ย.60

ตรวจเรือ และสอบความรู้

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจเรือ และสอบความรู้ กำลังพลและนักเรียนนายเรือ ใน มฝ.นนร. บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60

ตรวจพลแบบ 1 แบบ 2

คณะกรรมการตรวจภาคฯ(เรือจอด) ตรวจพลแบบ 1 และตรวจพลแบบ 2 บนเรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60

ตรวจภาค และประเมินผล

พล.ร.ต.เคารพ แหลมคม เจ้ากรมจเรทหารเรือ เป็นประธานในการตรวจภาค และประเมินผล การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลต่างประเทศของ นนร.ชั้นปีที่ 1 – 4 และ นนร. ชั้นใหม่ โดยมี พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ เป็นผู้บังคับหมู่เรือฝึก ณ ท่าเรือแหลมเทียน ฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 เม.ย.60

ทบทวนความรู้วิชาต่างๆ

นนร. ทบทวนความรู้วิชาต่างๆ ก่อนการรับตรวจภาค บนเรือ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 23 เม.ย.60

ทบทวนความรู้วิชาต่างๆ

นนร. ทบทวนความรู้วิชาต่างๆ ก่อนการรับตรวจภาค บนเรือ ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 22 เม.ย.60

จอดเรือ ฐท.สส.

มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่า ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 21 เม.ย.60

ฝึกสถานี เก็บคนตกน้ำ

มฝ.นนร. ฝึกสถานี เก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่ ระหว่างเรือเดินทางจาก คัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60

ฝึกสถานี รับ - ส่ง สิ่งของในทะเล

มฝ.นนร. ฝึกสถานี รับ - ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเรือเดินทางจาก คัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 20 เม.ย.60

ฝึกสถานีรบ

มฝ.นนร. ฝึกสถานีรบ และสถานีป้องกันความเสียหาย ระหว่างเรือเดินทางจาก คัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 19 เม.ย.60

มฝ.นนร. ออกเรือ

มฝ.นนร. ออกเรือจาก ท่าเรือนานาชาติคัมรานห์ เวียดนาม ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เวลา 09.00 น. วันที่ 18 เม.ย.60

เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้

คณะ มฝ.นนร. เยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้ของ โรงเรียนนายเรือ ทหารเรือ เวียดนาม เมื่อวันที่ 17 เม.ย.60

การแข่งขันกีฬา

การแข่งขันกีฬา เพื่อเชื่อมสัมพันธ์ระหว่าง มฝ.นนร. และ ภทร.4 ทร.เวียดนาม ณ สนามกีฬานานาชาติ ท่าเรือนานาชาติคัมรานห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 17 เม.ย.60

ทัศนศึกษา

มฝ.นนร. ทัศนศึกษา คัมรานห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 16 เม.ย.60

งานเลี้ยงรับรอง

มฝ.นนร. จัดงานเลี้ยงรับรองแบบรีเซฟชั่นบน ร.ล.นราธิวาส ณ ท่าเรือนานาชาติคัมรานห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 15 เม.ย.60

เยี่ยมคำนับ ผบ.ภทร.4

พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ผบ.มฝ.นนร. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผบ.ภทร.4 ทร.เวียดนาม ณ ห้องรับรองท่าเรือนานาชาติคัมรานห์ เวียดนาม เวลา 17.00 น. เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60

เยี่ยมคำนับ ประธานคณะกรรมการ

พล.ร.ต.บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์ ผบ.มฝ.นนร. และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ประธานคณะกรรมการ จว.คัญห์ฮว่า ณ ศาลากลาง จว.คัญห์ฮว่า เวียดนาม เวลา 15.30 น. เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60

จอดเรือที่ เวียดนาม

มฝ.นนร. จอดเรือเทียบท่าที่ คัมรานห์ เวียดนาม เมื่อวันที่ 14 เม.ย.60

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหมู่เรือฝึกย้อนหลังในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม