ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 

- มฝ.นนร. ฝึกยิงเป้าอากาศยานและเป้าพื้นน้ำ ด้วยอาวุธประจำเรือ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม

- นนร. เรียนและฝึกสถานีเรือต่างๆ ระหว่างเรือเดินทาง จังหวัดชุมพร ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 10 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม
- มฝ.นนร. ออกเรือเดิรทางจาก จังหวัดชุมพร ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 9 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม
- พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ นำคณะนายทหารและนักเรียนนายเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหาดทรายรี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม
- มฝ.นนร. จอดเรือบริเวณอ่าวบริเวณหาดทรายรี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกสถานีเก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่ ระหว่างเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปยัง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม

- นนร. ฝึกสถานีแปรกระบวนเรือ ระหว่างเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปยัง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 7 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม

- นนร. บรรยายสรุปการปฏิบัติประจำวัน และแผนการปฏิบัติในวันต่อไป ระหว่างเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปยัง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม

- นนร. ฝึกสถานี รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล ระหว่างเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปยัง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ฝึกสถานีรบ สถานีป้องกันความเสียหาย และสถานีสละเรือใหญ่ ระหว่างเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปยัง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม
- มฝ.นนร. ออกเรือเดินทางจาก ฐานทัพเรือสัตหีบ ไปยัง จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 5 ก.ย.62 :: ภาพกิจกรรม
 
*** ท่านสามารถดูภาพกิจกรรมการฝึกภาคของหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม