ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม
 
- นนร. ชั้นปีที่ 3 โดดร่มจาก บ. ลง ณ สนามโดดร่มหาดยาว เมื่อวันที่ 26 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ทำพิธีบวงสรวงสนามโดดร่มหาดยาว เมื่อวันที่ 23 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ทดสอบสถานีต่างๆ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 เรียนเรื่อง การแต่งร่มและการประกอบอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 20 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกการลงพื้นในสนาม เมื่อวันที่ 19 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกการลงพื้น เมื่อวันที่ 18 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกการโดดหอสูง เมื่อวันที่ 17 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 เรียนเรื่อง มาตราการต่างๆ เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกสถานีลงพื้น 2 ฟุต เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม การฝึกหลักสูตรหมู่รบและหลักสูตรส่งทางอากาศของ นนร.ชั้นปีที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 เรียนเรื่อง เหตุติดขัดและการแก้ไข เมื่อวันที่ 11 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกสถานี บ.จำลอง เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกการการจับถือ การแต่งร่ม การบังคับร่ม โดดหอ เมื่อวันที่ 8 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกการประจำสถานี เมื่อวันที่ 7 ก.ย.59 :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกการแต่งร่มและการจับร่ม เมื่อวันที่ 6 ก.ย.59   :: ภาพกิจกรรม
- พิธีเปิดหลักสูตรส่งทาแากาศ นาวิกโยธิน รุ่นที่ 61/59 ของ นนร. ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59   :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ทดสอบร่างกายหลักสูตรส่งทางอากาศ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.59   :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 เดินทางกลับฐานที่ตั้ง เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59   :: ภาพกิจกรรม
- คณะนายทหารตรวจเยี่ยมการฝึกของ นนร. ชั้นปีที่ 3 เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59  :: ภาพกิจกรรม
- นนร. ชั้นปีที่ 3 ฝึกการเข้าตีในเวลากลางวัน เมื่อวันที่ 31 ส.ค.59   :: ภาพกิจกรรม
   
 *** ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการฝึกหลักสูตรหมู่รบในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม