Welcome

การฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ นนร.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559

กิจกรรมการฝึก

ท่านสามารถติดตามข่าวสารเกี่ยวกับหมู่เรือฝึกในแต่ละวัน ได้โดยคลิ๊กที่วันที่ของแต่ละเดือนได้จากวันที่ในหน้า :: ภาพกิจกรรม

*** มฝ.นนร. เลิกภาคการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลในประเทศของ มฝ.นนร. ประจำปี 2559 เมื่อวันที่ 24 ก.ย.59

 

ตรวจภาคเรือเดิน

คณะตรวจภาคและประเมินผลจากโรงเรียนนายเรือ ทำการตรวจการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 มฝ.นนร. เรือเดิน จาก เกาะช้าง จ.ตราด ไปยัง ฐานทัพเรือสัตหีบ เมื่อวันที่ 22 ก.ย.59

ตรวจภาคเรือจอด

คณะตรวจภาคและประเมินผลจากโรงเรียนนายเรือ ทำการตรวจการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 มฝ.นนร. เรือจอด บนเรือ ณ เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59

คณะตรวจภาคและประเมินผล

น.อ.สุภชิต นาวีสุรพล (รอง หน.ฝศษ.รร.นร.) หัวหน้าคณะตรวจภาคและประเมินผล และคณะตรวจ เดินทางมาทำการตรวจการฝึกภาคปฏิบัติในทะเลภายในประเทศ ประจำปีการศึกษา 2559 ที่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 21 ก.ย.59

ยุทธนาวีที่เกาะช้าง

น.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน ผบ.มฝ.นนร. และกำลังพล มฝ.นนร. กระทำพิธีสดุดีวีรชนการรบ ยุทธนาวีที่เกาะช้าง จ.ตราด หลังจากเสร็จพิธีทำการจอดเรือที่ จ.ตราด เมื่อวันที่ 20 ก.ย.59

ออกเรือเดินทาง

มฝ.นนร. ออกเรือเดินทางจาก เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี ไปยัง เกาะช้าง จ.ตราด เมื่อวันที่ 19 ก.ย.59

ทัศนศึกษา ที่ เกาะสมุย

มฝ.นนร. ปล่อยกำลังพลทัศนศึกษา ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 18 ก.ย.59

ผบ.รร.นร. ตรวจเยี่ยม หมู่เรือฝึก

พล.ร.ท.ลือชัย รุดดิษฐ์ ผบ.รร.นร. และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 ก.ย.59

จอดเรือ ที่เกาะสมุย

มฝ.นนร.จอดเรือ ที่ เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 17 ก.ย.59

มฝ.นนร. ออกเรือเดินทาง

มฝ.นนร. ออกเรือเดินทางจาก ฐท.สข. ไปยัง เกาะสมุย ระหว่างเดินทางฝึกสถานีเก็บตนตกน้ำด้วยเรือใหญ่ และสถานี รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล เมื่อวันที่ 16 ก.ย.59

ทัศนศึกษา ที่จังหวัดสงขลา

มฝ.นนร. ปล่อยกำลังพลเพื่อทัศนศึกษา ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 15 ก.ย.59

ทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

มฝ.นนร. ร่วมกันทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์บริเวณ ศาลเสด็จเตี่ย ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59

เยี่ยมคำนับ

นาวาเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สงขลา เมื่อวันที่ 14 ก.ย.599

จอดเรือ ที่จังหวัดสงขลา

มฝ.นนร.จอดเรือ ที่จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ 14 ก.ย.59

ฝึกสถานี พ่วง-จูง เรือ

มฝ.นนร. ฝึกสถานี พ่วง-จูง เรือใหญ่ ระหว่างเดินทางจาก ฐท.สส. ไปยัง ฐท.สข. เมื่อวันที่ 13 ก.ย.59

ฝึกยิงอาวุธประจำเรือ

มฝ.นนร. ฝึกยิงอาวุธประจำเรือ เป้าพื้นน้ำเวลากลางวัน เป้าอากาศยานเวลากลางวัน และเป้าพื้นน้ำเวลากลางคืน เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59

มฝ.นนร. ออกเรือเดินทางง

มฝ.นนร. ออกเรือเพื่อเดินทางจาก ฐท.สส. ไปยัง ฐท.สข. เวลา 1330 น. เมื่อวันที่ 12 ก.ย.59

ประชุมการเตรียมการออกเรือ

มฝ.นนร.ประชุมการเตรียมการออกเรือเพื่อเดินทางจาก ฐท.สส. ไปยัง ฐท.สข. และชี้แจ้งแนวทางการฝึกระหว่างเดินทาง เมื่อวันที่ 11 ก.ย.59

ฝึกทบทวนสถานีต่างๆ ภายในเรือ

นนร. ฝึกทบทวนสถานีต่างๆ ภายในเรือ เช่น สถานีรบ สถานีป้องกันความเสียหาย สถานี รับ-ส่ง ฮ. และสถานีสละเรือใหญ่ เมื่อวันที่ 11 ก.ย.59

ฝึกยิงอาวุธประจำกาย

นนร. ชั้นปีที่ 5 ฝึกยิงอาวุธประจำกาย .45 mm. เมื่อวันที่ 10 ก.ย.59

ดูงานเรือรบญี่ปุ่น

นนร. ดูงานเรือรบของประเทศ ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 9 ก.ย.59

สอบวิชาอุตุนิยมวิทยา

นนร. สอบวิชาอุตุนิยมวิทยา และปล่อยออกกำลังกายตามลำพังในช่วงเย็น เมื่อวันที่ 8 ก.ย.59

ฝึกสถานีป้องกันความเสียหาย

นนร. ฝึกสถานีป้องกันความเสียหาย ศึกษาเกี่ยวกับการ รับ เฮอลิคอปเตอร์ และออกกำลังกาย เมื่อวันที่ 7 ก.ย.59

สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการฝึก

นาวาเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ ให้สัมภาษณ์ เกี่ยวกับการฝึกภาคในประเทศของนักเรียนนายเรือ บนเรือหลวงอ่างทอง เมื่อวันที่ 6 ก.ย.59

AM-HEx 2016

นนร. ร่วมสังเกตการณ์การฝึกบรรเทาสาธารณภัยนานาชาติ ( AM-HEx 2016) บนเรือหลวงอ่างทอง เมื่อวันที่ 5 ก.ย.59

ฝึกสถานีต่างๆ

นนร. ฝึกสถานีต่างๆ บนเรือ เพื่อเป็นการทบทวน และฝึกฝนให้เกิดความชำนาญ เมื่อวันที่ 4 ก.ย.59 

นนร. ฝึกไต่เกาะ

นนร. ฝึกไต่เกาะ เพื่อให้ นนร. สามารถตัดสินใจและช่วยเหลือตนเองได้ โดยการฝึกวิ่ง/ว่ายน้ำรอบเกาะพระ ตามเส้นทาง และประเมินผลด้วยการจับเวลา เวลา เมื่อวันที่ 3 ก.ย.59

นนร. ฝึกกระเชียงทน

นนร. ฝึกกระเชียงทน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นนร. ฝึกความอดทน ในการกระเชียงเรือได้ในระยะทางประมาณ 10 ไมล์ ตามเส้นทาง รร.ชุมพลฯ - เกาะรางเกวียนด้านใต้ - รร.ชุมพลฯ เวลา 0600-1200 น. เมื่อวันที่ 2 ก.ย.59

เข้าเยี่ยมคำนับ

นาวาเอก ปกครอง มนธาตุผลิน ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และคณะ เข้าเยี่ยมคำนับ ผู้บัญชาการหน่วยต่างๆ ในพื้นที่สัตหีบ เวลา 0930 น. เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59 

การฝึกว่ายน้ำทน

การฝึกว่ายน้ำทน เป็นระยะทางประมาณ 1,000 เมตร โดยไม่ใช้เสื้อชูชีพ และสวมแว่นตาสำหรับว่ายน้ำ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นนร. สามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือเพื่อนร่วมชั้นในทะเลได้ ในระยะทางและเวลาที่กำหนด เวลา 0630 น. เมื่อวันที่ 1 ก.ย.59

ฝึกยิงปืนเป้าพื้นน้ำ

น.อ.ปกครอง มนธาตุผลิน ผบ.มฝ.นนร เดินทางไปเยี่ยมชม นนร.ชั้นปีที่ 2 ฝึกยิงปืนเป้าพื้นน้ำ ที่หาดทุ่งโปร่ง เมื่อวันที่ 31 ส.ค.59

ฝึกป้องกันความเสียหาย

นนร. ฝึกป้องกันความเสียหาย ดับไฟกลางแจ้ง ดับไฟในห้อง อุดปะค้ำจุน เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59

 

นนร. ฝึกการฝึกวิ่งขึ้นเขา

นนร. ฝึกการฝึกวิ่งขึ้นเขา โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ นนร. ได้ฝึกความอดทนด้วยการวิ่งขึ้นเขากรมหลวงฯ และเพื่อถวายสักการะ พระรูปพลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เวลา 0530 น. เมื่อวันที่ 30 ส.ค.59

พีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล

พล.ร.ต.อำพล เที่ยงสกุล รอง ผบ.รร.นร. เป็นผู้แทน ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพีธีเปิดการฝึกภาคปฏิบัติในทะเล ของ นนร.ชั้นปีที่ 1, 2 และ 5 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 29 ส.ค.59