• 02-475-3934, 06-3950-7224, 09-5710-0899

วัตถุประสงค์ของกิจการลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ

เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กำลังพล โรงเรียนนายเรือ และครอบครัว รวมทั้งกำลังพลของ กองทัพเรือและประชาชนทั่วไป ตามความเหมาะสม โดยมุ่งเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ การบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และความปลอดภัย

ติดต่อ สอบถามข้อมูลและจองบริการ กิจการลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ

จ.ท.วุฒิศักดิ์ ขันเงิน เบอร์ติดต่อ : 02-475-3934, 06-3950-7224 Line Id : 0639507224

คุณปุญญพัฒน์ ขาวผ่อง เบอร์ติดต่อ : 09-5710-0899 Line Id : 0957100899

เรือลอยอังคาร

เราบริการตามมาตราการป้องกัน COVID-19 เรือเอนกประสงค์โรงเรียนนายเรือขนาด 25 คน
   
เรือยนต์ขนาด 11 คน เรือยนต์ขนาด 13 คน
   
เรือยนต์ขนาด 15 คน เรือยนต์ขนาด 18 คน (มีห้องน้ำบนเรือ)
   
เรือยนต์ขนาด 20 คน เรือยนต์ขนาด 20 คน (มีห้องน้ำบนเรือ)
   
เรือยนต์ขนาด 20 คน (มีห้องน้ำบนเรือ) เรือยนต์ขนาด 30 คน (มีห้องน้ำบนเรือ)
   
เรือยนต์ขนาด 50 คน (มีห้องน้ำบนเรือ 2 ห้อง) เรือยนต์ขนาด60 คน (มีห้องน้ำบนเรือ)

ผู้ประกอบพิธี

อนุศาสนาจารย์และผู้มีความรู้และประสบการณ์

เครื่องประกอบพิธี

ท่าเทียบเรือ

ท่าเทียบเรือ ใช้ท่าเทียบเรือสโมสรสัญญาบัตร โรงเรียนนายเรือ

สิ่งอำนวยความสะดวก

1. ที่จอดรถขนาดกว้าง รองรับได้มากว่า 100คัน

2. สถานที่พักรอและเตรียมตัวก่อนลงเรือ มีความสะดวกสบาย

3. ร้านกาแฟ The River Cafe วิวหลักล้าน รสชาติหลักร้อย ราคาหลักสิบ ให้บริการระหว่างรอลงเรือ :: คลื๊กเพื่อไปที่ร้านกาแฟ

4. ร้านอาหารชมชล บริการอาหารสะอาด ราคาเป็นกันเอง ::

หมายเหตุ

– กรุณามาถึงท่าเรือก่อนเวลาออกเรือประมาณ 15 นาที หรือมากกว่า

– ใช้เวลาประกอบพิธีลอยอังคาร รวมทั้งหมด ประมาณ 1 ชั่วโมง

– ให้บริการทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

เส้นทางเดินเรือ ในการประกอบพิธี กิจการลอยอังคาร โรงเรียนนายเรือ