การฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศ และต่างประเทศของนักเรียนนายเรือ

ภาพการฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2555
การฝึกความอดทนของ นนร. และ นทน.
- การวิ่งขึ้นเขากรมหลวงฯ ชมภาพกิจกรรม
- การวิ่งขึ้นทนระยะทางประมาณ 10 กม. ชมภาพกิจกรรม
- การว่ายน้ำทน เป็นระยะทาง 1,000 เมตร ชมภาพกิจกรรม
- ฝึกการกระเชียงทน ระยะทาง 10 ไมล์ ตามเส้นทาง รร.ชุมพลฯ - เกาะรางเกวียน - รร.ชุมพลฯ ชมภาพกิจกรรม
- ฝึกความอดทนด้วยการไต่เกาะรอบเกาะพระ ชมภาพกิจกรรม
การฝึกการศึกษานอกหน่วยภายในพื้นที่ของ นนร. และ นทน.
- การยิงปืน ปลย.เอ็ม 16 และการยิงปืนเป้าพื้นน้ำ ชมภาพกิจกรรม
 
- การฝึกอุดปะค้ำจุน ชมภาพกิจกรรม
 
- การฝึกดิ่งน้ำตื้น การใช้ดิ่งทราย การเป่านกหวีดเรือ ชมภาพกิจกรรม
 
- ฝึกการแล่นใบ ชมภาพกิจกรรม
การฝึกของ มฝ.รร.นร. ระหว่างเรือเดิน
 
- การฝึก รับ - ส่ง สิ่งของในทะเล ชมภาพกิจกรรม
 
ภาพการฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศและต่างประเทศของ  นทน.ป.บัณฑิต (ทร. ) ประจำปีการศึกษา 2556
  - พิธีเปิดหน่วยเรือฝึก นายทหารนักเรียน หลักสูตร ป.บัณฑิต 2556 ดูภาพกิจกรรม
 
- ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีส่ง นฝ.นทน.ป.บัณฑิต ที่ ท่าเสือซ่อนเล็บ รร.นร. ดูภาพกิจกรรม
 
- วิ่งขึ้นเขากรมหลวงฯ ดูภาพกิจกรรม
 
- พิธีข้ามเส้นศูนย์สูตรหรืออิเควเตอร์ นฝ.นทน.ป.บัณฑิต ดูภาพกิจกรรม
 
- เมืองท่าเกาะบาหลี อินโดนีเซีย วันที่ 10 - 13 ก.ย.56 ดูภาพกิจกรรม
 
- เมืองแคนส์ ออสเตรเลีย วันที่ 20 - 23 ก.ย.56 ดูภาพกิจกรรม
 
- เมืองพอร์ตเคมบร้า ออสเตรเลีย วันที่ 27 - 28 ก.ย.56 ดูภาพกิจกรรม
 
- เมืองซิดนีย์ ออสเตรเลีย วันที่ 5 - 10 ต.ค.56 ดูภาพกิจกรรม
 
- เมืองบริสเบน ออสเตรเลีย วันที่ 12 - 15 ต.ค.56 ดูภาพกิจกรรม
 
- เมืองดาร์วิน ออสเตรเลีย วันที่ 21 - 24 ต.ค.56 ดูภาพกิจกรรม
 
- เมืองจาการ์ตา อินโดนีเซีย วันที่ 28 ต.ค. - 1 พ.ย.56 ดูภาพกิจกรรม
 
ภาพการฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2556
การฝึกความอดทนของ นนร.
- การวิ่งขึ้นเขากรมหลวงฯ ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกการกระเชียงทน ระยะทาง 10 ไมล์ ตามเส้นทาง รร.ชุมพลฯ - เกาะรางเกวียน - รร.ชุมพลฯ ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกว่ายน้ำทน เป็นระยะทาง 1,000 เมตร ภาพกิจกรรม
- การฝึกวิ่งขึ้นทนระยะทางประมาณ 10 กม. ภาพกิจกรรม
- การไต่เกาะรอบเกาะพระ ภาพกิจกรรม
การฝึกการศึกษานอกหน่วยภายในพื้นที่ของ นนร.
- การฝึกการป้องกันความเสียหาย ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกยิงปืนพก ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกยิงเป้าปืนใหญ่ขั้นต้น ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกแล่นใบ ภาพกิจกรรม
การฝึกของ มฝ.รร.นร. ระหว่างเรือเดิน
 
- มฝ.นนร. ฝึกสถานีการป้องกันภัยทางอากาศ ภาพกิจกรรม
 
- มฝ.นนร. ฝึกสถานีการเก็บคนตกน้ำด้วยเรือใหญ่ ภาพกิจกรรม
 
- มฝ.นนร. ฝึกสถานี รับ-ส่ง สิ่งของในทะเล ภาพกิจกรรม
เมืองท่าต่างๆ
 
 ปีนัง มาเลเซีย
 
- มฝ.นนร. เข้าเมืองท่าปีนัง ภาพกิจกรรม
 
- งานเลี้ยง Reception ที่เมืองท่าปีนัง ภาพกิจกรรม
 
- ผบ.มฝ.นนร. และคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมคำนับ ฯพณฯ กฤต ไกรจิตติ เอกอัครราชฑูตไทย/กัวลาลัมเปอร์ และ นางศรีรัตน์ วาทีสาธกกิจ กงศุลใหญ่ ประจำเมืองปีนัง ณ สถานกงศุลไทย ในปีนัง มาเลเซีย ภาพกิจกรรม
 
- ผบ.มฝ.นนร. และคณะนายทหาร เข้าเยี่ยมคำนับ พล.ร.ท. Dato’s Abd Hadi Bin A. Rashid ผบ.กร.มซ. ณ ฐานทัพเรือลูมุท ภาพกิจกรรม
 
ภาพการฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2557
มฝ.นนร. พิธีเปิดหมู่เรือฝึก และออกเรือ ภาพกิจกรรม
การฝึกความอดทนของ นนร.
- การวิ่งขึ้นเขากรมหลวงฯ ภาพกิจกรรม
- การฝึกการกระเชียงทน ระยะทาง 10 ไมล์ ตามเส้นทาง รร.ชุมพลฯ - เกาะรางเกวียน - รร.ชุมพลฯ ภาพกิจกรรม
- การฝึกว่ายน้ำทน เป็นระยะทาง 1,000 เมตร ภาพกิจกรรม
- การฝึกวิ่งขึ้นทนระยะทางประมาณ 10 กม. ภาพกิจกรรม
- การไต่เกาะรอบเกาะพระ ภาพกิจกรรม
การฝึกการศึกษานอกหน่วยภายในพื้นที่ของ นนร.
- การฝึกการป้องกันความเสียหาย ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกยิงปืนพก ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกยิงเป้าปืนใหญ่ขั้นต้น ภาพกิจกรรม
 
- การยิงปืน ปลย.เอ็ม 16 ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกนำเรือ ตกฝ. เข้า-ออก จากเทียบ/ทุ่น/กลับลำในที่แคบ บริเวณท่าเรือแหลมเทียน ภาพกิจกรรม
 
- การฝึกแล่นใบ ภาพกิจกรรม
 
ภาพการฝึกภาคปฏิบัติภายในประเทศและต่างประเทศของ นนร. ประจำปีการศึกษา 2558

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th