วารสารวิชาการ ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ ISSN 2392-5663

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ในทางวิชาการ  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา

2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ  การศึกษาของคณาจารย์ และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน

3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน  ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพ

4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ

 
คำแนะนำ
  คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ :: อ่านรายละเอียด::
 
แบบประเมิน
 

แบบประเมินสำหรับ peer review พิจารณาบทความ ::Download::

   
ส่งบทความวิขาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์  
   
 

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th