วารสารวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โรงเรียนนายเรือ

วัตถุประสงค์

 

1. เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจทั่วไป

2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

3. เพื่อเป็นเอกสารรวบรวมรายงานและบทความวิจัยที่น่าสนใจและมีคุณค่าทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี

 
คำแนะนำ
  คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการโรงเรียนนายเรือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี :: อ่านรายละเอียด::
 
แบบประเมิน
 

แบบประเมินสำหรับ peer review พิจารณาบทความ ::Download::

   

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th