วารสารวิชาการ โรงเรียนนายเรือ

ด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี

 

ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์

วัตถุประสงค์   วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ผลงานบทความวิจัยทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยีแก่ผู้สนใจทั่วไป   1. เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการและผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ ในทางวิชาการ  ด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และการศึกษา
2. เพื่อเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ใหม่ทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี   2. เป็นสื่อกลางแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางวิชาการด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และ  การศึกษาของคณาจารย์ และนักวิชาการทั้งภายในและภายนอกสถาบัน
3. เพื่อเป็นเอกสารรวบรวมรายงานและบทความวิจัยที่น่าสนใจ และมีคุณค่าทางวิชาการด้านวิศวกรรมศาสตร์ และเทคโนโลยี   3. เพื่อส่งเสริมให้ผู้ทรงคุณวุฒิคณาจารย์และนักวิชาการทั้งภายใน และภายนอกสถาบัน  ได้เผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจัยที่มีคุณภาพ
    4. เพื่อให้บริการทางวิชาการแก่สังคมในรูปแบบของวารสารวิชาการ
     
คำแนะนำ   คำแนะนำ
คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายเรือด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี :: อ่านรายละเอียด::   คำแนะนำสำหรับผู้ประสงค์ส่งบทความลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ โรงเรียนนายเรือด้านสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศึกษาศาสตร์ :: อ่านรายละเอียด::

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2018 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th