กองเครื่องช่วยการศึกษา ฝ่ายบริการ โรงเรียนนายเรือ

มีหน้าที่ ในการผลิตตำราและคู่มือการเรียนต่างๆ ภายในขีดความสามารถจำกัดระดับหนึ่ง และเก็บรักษาเพื่อแจกจ่ายสำหรับการศึกษา รวมทั้งให้บริการเครื่องช่วยการศึกษา ตามที่ได้รับมอบหมาย

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th