กองร้อยรักษาความปลอดภัยที่ 6

มีหน้าที่ รักษาความปลอดภัยบริเวณโรงเรียนนายเรือ และพื้นที่ความรับผิดชอบของโรงเรียนนายเรือ

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th