รายพระนามและนามผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ (ยศและบรรดาศักดิ์เมื่อเข้ารับตำแหน่ง)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th