หมวดดุริยางค์ กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

มีหน้าที่ ฝีกสอนเกี่ยวกับกิจกรรมดนตรีแก่นักเรียนนายเรือ ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

     
  นาวาตรี  
  หัวหน้าหมวดดุริยางค์ กรม นนร.รอ.  

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th