กองพลศึกษา กรมนักเรียนนายเรือ รักษาพระองค์

ข่าวประชาสัมพันธ์ 

  - ข้อปฏิบัติในการใช้สนามกีฬาและห้องออกกำลังกาย  กพล.กรม นนร.รอ.รร.นร. :: อ่านรายละเอียด::
 

กิจกรรม 

  - กิจกรรมเต้นอารบิคและเดิน- วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล รร.นร. ในวัน พุธ ที่ 27 ธ.ค.60 ณ อาคารพลศึกษา 1 และบริเวณพื้นที่รอบ รร.นร.
 
   
  - กิจกรรมการจัดงานวันเด็ก กพล.กรม นนร.รอ.รร.นร. ในวัน เสาร์ ที่ 13 ม.ค.61 ณ อาคารพลศึกษา 1  และบริเวณสนามฟุตบอล
 

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th