ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

   
  พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร  
  หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ  
     
   
พลเรือตรี ตุลา เกตุษเฐียร   น.อ.สุุภชิต นาวีสุรพล
ศาสตราจารย์ โรงเรียนนายเรือ   รองหัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ
     

 

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th