ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

   
  พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค  
  ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ  
     
 
พลเรือตรี บัณฑิตย์ จันทโรจวงศ์   พลเรือตรี สันติ เปาอินทร
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ   รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
     
 
พลเรือตรี บวร มัทวานุกูล พลเรือตรี ตุลา เกตุษเฐียร พลเรือตรี มาศพันธุ์ ถาวรามร
เสนาธิการ โรงเรียนนายเรือ ศาสตราจารย์ โรงเรียนนายเรือ หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th