ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค
ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
พลเรือตรี วรงกรณ์ โอสถานนท์
พลเรือตรี สันติ เปาอินทร
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง
พลเรือตรี เทอดศักดิ์ แท้เที่ยง
พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล
เสนาธิการ โรงเรียนนายเรือ
ศาสตราจารย์ โรงเรียนนายเรือ
หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th