ผู้บังคับบัญชาระดับสูง

พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ
ผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ
พลเรือตรี สายัณห์ ไอยรารัตน์
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
รองผู้บัญชาการ โรงเรียนนายเรือ
พลเรือตรี สมพงษ์ ภูเวียง
พลเรือตรี วีรยุทธ ตุลวรรธนะ
พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล
เสนาธิการ โรงเรียนนายเรือ
ศาสตราจารย์ โรงเรียนนายเรือ
หัวหน้าฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th