การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

 

ประวัติการฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี

การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ได้เริ่มถือกำเนิดขึ้นในกองทัพเรือมาตั้งแต่พุทธศักราช ๒๔๖๕   สำหรับมูลเหตุที่จัดตั้งขึ้น            ตามจดหมายหลวงรักษาราชทรัพย์ (รักษ์  เอกะวิภาต) ลงวันที่ ๑๕ ธันวาคม พ.ศ.๒๔๙๖ ถึงหัวหน้ากองประวัติศาสตร์ กรมยุทธการ ทหารเรือ เล่าไว้ตอนหนึ่งสรุปได้ว่า...       พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ  พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์  กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์   เสด็จไปตรวจดูเรือราชพิธีที่โรงเก็บเรือคลองบางกอกน้อย เวลาเสด็จกลับผ่านมาทางหลังป่าช้าวัดระฆัง ฯ ถนนบ้านขมิ้น มีงานเผาศพ    ร.ต.แพ ฯ เสด็จในกรม ฯ เห็นศพตั้งอยู่เชิงตะกอนอย่างสามัญชนเลว ๆ มีทหารและญาติประมาณ ๑๐ กว่าคน ทรงพิจารณาอยู่ รู้สึกเศร้าสลดพระทัยเป็นยิ่ง   จึงสั่งห้ามไม่ให้เผา และเขียนคำสั่งด้วยดินสอลงบนกระดาษให้ ร.ต.เล่ ฯ คนใช้ของเสด็จในกรม ฯ ไปให้เจ้าหน้าที่ต่าง ๆ มีใจความว่า

         ๑. ให้กองพันพาหนะ จัดเต็นท์มากางเอาเก้าอี้มาตั้ง

         ๒. ให้กองตั้งเครื่อง กรมพัสดุ จัดน้ำร้อนน้ำชาและเครื่องดื่มมาเลี้ยง

         ๓. ให้นายทหารและพลทหารในเรือรบ และเรือช่วยรบกับทหารรบทุกเหล่าที่ไม่ได้อยู่เวร ให้ไปเผาศพ

         ๔. ให้กองพันจัดทหาร และแตรเป็นกองเกียรติยศไปเป่า และเคารพศพเวลาเผา

     ขณะนั้นเป็นเวลาประมาณบ่าย ๓ โมงเศษ จวนจะ ๔ โมง ข้าราชการส่วนใหญ่จะกลับบ้านอยู่แล้วเมื่อได้รับคำสั่งต่างฝ่ายต่างรีบด่วน  ไปจัดการตามหน้าที่ วันนั้นศพของ ร.ต.แพ ฯ จึงเป็นศพที่มีเกียรติยศมีทหารเรือไปร่วมงานเต็มวัด ซึ่งเสด็จในกรม ฯ ทรงเป็นประธานพระราชทานเพลิงศพแล้วเสด็จกลับ

     วันรุ่งขึ้น ทรงขออนุญาตตั้งแผนกการกุศลฌาปนกิจขึ้นในราชนาวิกสภา อีกแผนกหนึ่ง คณะกรรมการอำนวยการราชนาวิกสภา จึงได้มีหนังสือเชิญชวนสมาชิกบริจาคทรัพย์เพื่อจัดตั้งแผนกดังกล่าวขึ้น และได้ออกระเบียบว่าด้วยเงินบำรุงการกุศลฌาปนกิจในราชนาวี  หลังจากนั้นจึงได้ประชุมกันแล้วนำความขึ้นกราบทูล พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพร   เขตอุดมศักดิ์ เสนาธิการทหารเรือทราบใต้ฝ่าพระบาท ซึ่งได้โปรดเกล้า ให้ตั้งแผนกการกุศลฌาปนกิจ ไว้เมื่อวันที่ ๑๕ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๖๕  จึงถือได้ว่า การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ได้ถือกำเนิดขึ้น ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา......

วัตถุประสงค์

การฌาปนกิจสงเคราะห์มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สมาชิกทำการสงเคราะห์ซึ่งกันและกัน ในการจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัวของสมาชิกที่ถึงแก่ความตาย ด้วยเงินสงเคราะห์    โดยไม่ประสงค์  จะหากำไรมาแบ่งปันกัน

*** อ่านและดาวน์โหลดรายละเอียด การฌาปนกิจสงเคราะห์แห่งราชนาวี ได้ที่นี่ Click

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th