ประกาศจัดซื้อจ้าง, ราคากลาง และ E-Bidding โรงเรียนนายเรือ

 สอบราคาจัดซื้อเครื่อง Osciloscope สนับสนุนการเรียนปฏิบัติการสื่อสาร   :: Download
 สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครื่องช่วยการศึกษาสนันสนุนการเรียนการสอน นักเรียนนายเรือ   :: Download
 สอบราคาจัดจ้างซ่อมแซมระบบหลังคา และระบบกันซึมอาคารเรียน 6 และอาคารเรียน 10 ฝ่ายศึกษา โรงเรียนนายเรือ   :: Download
 สอบราคาซื้อภาชนะและอุปกรณ์สำหรับโรงประกอบเลี้ยง นักเรียนนายเรือ   :: Download

 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ดิจิทัล แบบจอภาพ LED พร้อมอุปกรณ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิล็กทรอนิกส์   :: Download


204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th