กีฬาประเพณี ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2559

ภาพบรรยากาศพิธีเปิดการแข่งขัน กีฬาประเพณี ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 54 ประจำปีการศึกษา 2559 เมื่อวันที่ 6 ก.ค.59 :: ดูภาพทั้งหมด

ตารางการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2559
ระหว่างวันที่ 6 - 14 กรกฏาคม 2559
ณ สนามโรงเรียนนายเรือ และสนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
วันที่
เวลา
ประเภทกีฬา
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
สนาม
ประธาน
วันจันทร์
0900
ซ้อมใหญ่พิธี เปิด-ปิด การแข่งขัน
สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
ฝ่ายพิธีการ
4 ก.ค.59
วันพุธ
0900
ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.จปร.
2 : 2
สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
ผู้แทน รร.นร.
6 ก.ค.59
1430
พิธีเปิดการแข่งขัน รร.ทหาร-ตำรวจ
ผบ.ทหารสูงสุด/ผู้แทน
1630
ฟุตบอล
รร.นร.-รร.นนก.
1 : 0
วันพฤหัสบดี
1500
บาสเกตบอล
รร.นรต.-รร.นนก.
35 : 42
อาคารพลศึกษา รร.นร.
ผู้แทน รร.จปร.
7 ก.ค.58
รร.จปร.-รร.นร.
75 : 20
1500
รักบี้ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.จปร.
9 : 23
สนามรักบี้ฟุตบอล รร.นร.
ผู้แทน รร.นนก.
รร.นร.-รร.นนก.
13 : 18
วันเสาร์
1500
ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.นร.
4 : 1
สนามฟุตบอล รร.นร.
ผผู้แทน รร.นรต.
9 ก.ค.58
รร.จปร.-รร.นนก.
0 : 1
1500
บาสเกตบอล
รร.นรต.-รร.จปร.
28 : 57
อาคารพลศึกษา รร.นร.
ผู้แทน รร.นร.
รร.นนก.-รร.นร.
35 : 31
1500
รักบี้ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.นร.
15 : 6
สนามรักบี้ฟุตบอล รร.นร.
ผู้แทน รร.จปร.
รร.จปร.-รร.นนก.
17 : 12
วันจันทร์
1500
ฟุตบอล
รร.จปร.-รร.นร.
2 : 3
สนามฟุตบอล รร.นร.
ผู้แทน รร.นนก.
11 ก.ค.58
รร.นรต.-รร.นนก.
2 : 1
1500
บาสเกตบอล
รร.นนก.-รร.จปร.
38 : 54
อาคารพลศึกษา รร.นร.
ผู้แทน รร.นรต.
รร.นรต.-รร.นร.
46 : 29
1500
รักบี้ฟุตบอล
รร.จปร.-รร.นร.
13 : 0
สนามรักบี้ฟุตบอล รร.นร.
ผู้แทน รร.นร.
รร.นรต.-รร.นนก.
10 : 10
วันพุธ
1530
บาสเกตบอล
รร.นนก.-รร.จปร.
13 : 71
อาคารพลศึกษา รร.นร.
ผู้แทน รร.จปร.
13 ก.ค.58
1530
รักบี้ฟุตบอล
รร.นนก.-รร.จปร.
13 : 22
สนามรักบี้ฟุตบอล รร.นร.
ผู้แทน รร.นร
วันพฤหัสบดี
1000
กรีฑา
ชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
ผบ.รร.ทั้ง 4 รร.
14 ก.ค.58
1430
ฟุตบอล
รร.นร.-รร.นรต.
0 : 0
สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
1615
พิธีปิดการแข่งขัน รร.ทหาร-ตำรวจ
สนามกีฬาราชนาวีสัตหีบ
ผบ.ทหารสูงสุด/ผู้แทน

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th