กีฬาประเพณี ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 55 ประจำปีการศึกษา 2560

ตารางการแข่งขันกีฬาประเพณี รร.ทหาร-ตำรวจ ครั้งที่ 55 ประจำปี 2560
ระหว่างวันที่ 28 มิถุนายน - 7 กรกฏาคม 2560
วันที่
เวลา
ประเภทกีฬา
คู่แข่งขัน
ผลการแข่งขัน
สนาม
 
วันพุธ
0900
ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.จปร.
1 : 1
สนามกีฬาธูปะเตมีย์
 
28 มิ.ย.60
1445
พิธีเปิดการแข่งขัน รร.ทหาร-ตำรวจ
 
1630
ฟุตบอล
รร.นร.-รร.นนก.
1 : 1
 
วันพฤหัสบดี
1500
รักบี้ฟุตบอล
รร.จปร.-รร.นนก.
1 0: 1 4
สนามรักบี้ฟุตบอล รร.นนก.
 
29 มิ.ย.60
รร.นรต.-รร.นร.
25 : 1 9
 
1500
บาสเกตบอล
รร.นร.-รร.นนก.
39: 42
อาคารพลศึกษา 3 รร.นนก.
 
รร.นรต.-รร.จปร.
54 : 82
 
วันเสาร์
1500
ฟุตบอล
รร.จปร.-รร.นนก.
0 : 1
สนามฟุตบอล รร.นนก.
 
1 ก.ค.60
รร.นรต.-รร.นร.
0 : 1
 
1500
รักบี้ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.จปร.
7 : 7
สนามรักบี้ฟุตบอล รร.นนก.
 
รร.นนก.-รร.นร.
35 : 6
 
1500
บาสเกตบอล
รร.นรต.-รร.นร.
66 : 54
อาคารพลศึกษา 3 รร.นนก.
 
รร.จปร.-รร.นนก.
63 : 54
 
วันอังคาร
1500
ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.นร.
0 : 1
สนามฟุตบอล รร.นนก.
 
4 ก.ค.60
 
 
1500
รักบี้ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.นนก.
17 : 6
สนามรักบี้ฟุตบอล รร.นนก.
 
รร.จปร.-รร.นร.
20 : 12
 
1500
บาสเกตบอล
รร.จปร.-รร.นร.
69 : 36
อาคารพลศึกษา 3 รร.นนก.
 
รร.นรต.-รร.นนก.
60 : 54
 
วันพุธ
1500
ฟุตบอล
รร.จปร.-รร.นนก.
3 : 1
สนามฟุตบอล รร.นนก.
 
5 ก.ค.60
 
วันพฤหัสบดี
1500
บาสเกตบอล
รร.นรต.-รร.จปร.
54 : 60
อาคารพลศึกษา 3 รร.นนก.
 
6 ก.ค.60
 
วันศุกร์
1000
กรีฑา
ชิงชนะเลิศ
สนามกีฬาธูปะเตมีย์
 
7 ก.ค.60
0900
ฟุตบอล
รร.นร.- รร.จปร.
0 : 0
สนามกีฬาธูปะเตมีย์
 
1600
รักบี้ฟุตบอล
รร.นรต.-รร.นนก.
6 : 5
สนามกีฬาธูปะเตมีย์
 
1800
พิธีปิดการแข่งขัน รร.ทหาร-ตำรวจ
สนามกีฬาธูปะเตมีย์
 

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th