พลเรือโท สุชา เคี่ยมทองคำ ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตรับราชการให้แก่ผู้ครบเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2562 ณ หอประชุมภูติอนันต์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 25 ก.ย.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th