- พลเรือตรี ชนินทร์ ผดุงเกียรติ ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ นำคณะนายทหารและนักเรียนนายเรือ ร่วมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ บริเวณหาดทรายรี จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ 8 ก.ย.62

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th