พลเรือโท ชัชชัย โพธิพรรค ผู้บัญชาการโรงเรียนนายเรือ และคณะ เดินทางมาตรวจเยี่ยม หมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ โดยมี พลเรือตรี สุภชิต นาวีสุรพล ผู้บังคับหมู่เรือฝึกนักเรียนนายเรือ และกำลังพล มฝ.นนร. ให้การต้อนรับบน เรือหลวงอ่างทอง ณ ฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เวลา 0900 น. เมื่อวันที่ 6 ก.ย.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th