พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในพิธีอำลาชีวิตราชการของผู้ครบกำหนดเกษียณอายุ ประจำปีงบประมาณ 2560 และผู้ที่ขอลาออกจากราชการ ตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนดของ กระทรวงกลาโหม ณ โรงเรียนนายเรือ จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อวันที่ 26 ก.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th