พิธีปิดการฝึก หลักสูตรปฏิบัติงานใต้น้ำ นักเรียนนายเรือ ชั้นปีที่ 4 ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 22 ก.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th