การบรรยายการสื่อสารยุทธศาสตร์ กองทัพเรือ และนโยบายผู้บัญชาการทหารเรือ ของฝ่ายปฏิบัติการ ณ ห้องเรียนรวม อาคารเรียน 10 โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 21 ก.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th