พล.ร.ท.ชัชชัย โพธิพรรค ผบ.รร.นร. เป็นประธานในกิจกรรมเต้นแอโรบิค และเดิน - วิ่งเพื่อสุขภาพกำลังพล รร.นร.เมื่อวันที่ 20 ก.ย.60

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th