คณะครูและนักเรียนโรงเรียนเบญจมราชูทิศ จ.ปัตตานี เดินทางมาเยี่ยมชม อนุสรณ์สถานเรือหลวงธนบุรี และหอดาราศาสตร์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 19 ต.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th