โรงเรียนนายเรือจัดการอบรมการใช้งานระบบ Outllok ของโรงเรียนนายเรือ กองทัพเรือ และระบบการติดตามการแก้ไขเอกสาร(Track Changes)ครั้งที่ 1 ตามนโยบายของผู้บัญชาการทหารเรือ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนนายเรือ เมื่อวันที่ 16 ต.ค.61

 

204 โรงเรียนนายเรือ
ถนนสุขุมวิท ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
10270

 

Copyright © 2015 - All Rights Reserved - www.rtna.ac.th